6 ÜNLÜ MODEL?N SABAH RUT?NLER?

Güne nas?l ba?lad???n?z, tüm vücudunuz için en önemli anahtarlardan biri. Kahvalt?n?z? nas?l yapt???n?z, hangi egzersizleri yapt???n?z oldukça önemli.

Ünlü modellerde bu önemin fark?da. ??te Karlie Kloss’tan Stella Maxwell’e; 6 ünlü modelin sabah rutinleri:

 

 

Karlie Kloss

6 ÜNLÜ MODEL?N SABAH RUT?NLER? (4)

“Sabah ilk i? olarak spor yapmay? seviyorum. Biraz erken kalk?yorum, kahevmi al?yorum ve direkt ko?uya ç?k?yorum. 20 dakikal?k bir ko?u bile olsa, güne daha güzel ba?lamam? sa?l?yor.”

“Döndükten sonra kendimi  du?a at?yorum, di?lerimi f?rçal?yorum -evet du?ta!- Ayn? anda pek çok i?i yapmay? seviyorum. Sonuçta sabahlar? tonlarca saatim olmuyor haz?rlanmak için. Sonras?nda güze? bir kahvalt? haz?rlamay? seviyorum. En sevdi?im kahvalt? ?spanak, avokado ve Girit Kaba?? koydu?um omleti yemek. Sonras?nda ise çantam? al?p ç?k?yorum.”

 

 

Stella Maxwell
6 ÜNLÜ MODEL?N SABAH RUT?NLER? (5)

“?lk i? olarak telefonumu kontrol ediyorum. Sosyal medya ve mailler. Daha sonras?nda du? ve kahve seans? ba?l?yor. Sabahlar? kahvesiz yapam?yorum. Asl?nda çay da seviyorum ama genelde kahve tercih ederim. Özellikle Badem Sütlü Latte.”

” Her sabah mutlaka du? al?yorum çünkü bu beni uyand?r?yor, tazeliyor ve gün için haz?rl?yor. Sonras?nda vücudumu nemlendiriyorum, lip balm sürüyorum, saçlar?m? tar?yorum. Giyiniyorum ve ç?k?yorum.”

 

Miranda Kerr
6 ÜNLÜ MODEL?N SABAH RUT?NLER? (6)

” Sabahlar? çakralar?m? açan bir meditasyon yap?yorum. Bu güne daha parlak, pozitif enerjili ba?laman?z? sa?layan ve etraf?n?z? bir ???kla kaplaman?z? sa?layacak ?ekilde tasarlanm?? bir meditasyon. Ayn? zamanda en az 20 dakika egzersiz yapmay? seviyorum. Bu genelde yoga ya da Pilates oluyor.”

“Maksimum enerji ve yetkinlik için ye?il güç smoothie’si yap?yorum. Bu alkalize edilmi?, yüksek derecede vitamin ve mineral içeren bir smoothie. Benim tipik tarifim ise; taze hindistancevizi suyu, yar?m bardak badem sütü, acai tozu, goji biberi, kakao tozu, maca tozu ve vegan protein tozundan olu?uyor.

 

Cara Delevingne
6 ÜNLÜ MODEL?N SABAH RUT?NLER? (1)

” Uyand???mda 3 beyaz sayfaya bir ?eyler yazmay? seviyorum. Güne bu ?ekilde ba?lamay? seviyorum ne yazd???m? çok bilmesem de. Ama bu gün içinde daha az ç?lg?n olmam? sa?l?yor.

“Baz? sabahlar daha zor oldu?unda bu sayfalar? kar??t?r?p güne ???k tutacak bir fikir bulabilirsiniz.”

 

Alessandra Ambrosio
6 ÜNLÜ MODEL?N SABAH RUT?NLER? (2)

“Sabahlar? yeni kararlar vererek uyanmay? seviyorum. Bu zihnimi temiz tutuyor. Yoga yap?yorum, ayr?ca rutinimdeki egzersizleri yap?yorum motivasyonuum yüksek tutmak için.”

“Sabah için mükemmel kahvalt?m k?zart?lm?? yumurta ile avocado ve büyük bir bardak kahve.”

 

Lindsey Ellingson
6 ÜNLÜ MODEL?N SABAH RUT?NLER? (3)

“Favori ö?ünlerimden biri kahvalt?. E?er organik bir restoranda de?ilsem yo?ur, bal ve k?rm?z? meyveleri kar??t?r?p yemeyi seviyorum. Bu kar???m sizi sabah için enerjik tutuyor, meyveler ise cildiniz için oldukça yararl? olan antioksidanlar? sa?l?yor.

“Her sabah filtrelenmi? ?l?k su içiyorum. Sabahlar? uyan?nca ?l?k su içmeniz mideniz için daha sa?l?kl?.”

 

Total
21
Shares

Bir cevap yazın