yay

 

Yay

Kas?m ay?na kendinize zaman ay?rmakla ba?lamal?s?n?z çünkü gerçekli?e olan bak?? aç?n?z test edilmek üzere. E?er ?u anki ya?am tarz?n?zdan mutluysan?z bunu daha da ileriye çekmek için küçük de?i?iklikler yapabilirsiniz, fakat i?ler sizin için pek yolunda de?ilse kald?rman?z gereken daha a??r yükler var demektir. ?yi bir f?rsat ile sizin için iyi olan f?rsat aras?ndaki fark? bilmelisiniz. Bazen ka??t üzerinde güzel görünen ?eyleri hayata geçirince i?ler yolunda gitmeyebiliyor. ?nsanlar ve olaylar hakk?ndaki fikirlerinizi önünüzdeki kan?tlar? gözden geçirerek ?ekillendirin ve idealistli?inizin yerini bu ay için realistli?e b?rak?n.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın