Su cildin yüzeyinde biriken kir ve ya?lar?n ancak belli bir bölümünü ortadan kald?r?r, bu yüzden cildiniz için do?ru olan temizleyiciyi belirlemelisiniz.
manset

Temizleyicinizi de aynen nemlendirinizi seçti?iniz gibi titizlikle ve cildinizin ihtiyaçlar?na cevap verecek ?ekilde seçmelisiniz. Suyla etkile?ime geçen içerikler, bir emülsiyon olu?turarak toksinlerin, kirlerin ve ölü deri hücrelerinin temizlenmesini sa?lay?p cildi canland?r?yor. Hollywood ünlülerinin güzellik uzman? Terri Lawton, temizleme i?lemimin cilt bak?m?n?n ilk ad?m? oldu?unu söylüyor: “E?er cildinizi do?ru temizlemezseniz, uygulad???n?z serum ve kremlerden yeteri kadar verim alamazs?n?z.”

Cildimi temizlerken f?rça m? yoksa parmaklar?m? m? kullanmal?y?m?

Birçok temizlik cihazlar?, f?rçalar, pedler ve havlular varken, cildinizi neyle y?kaman?z gerekti?i kafa kar??t?r?c? olabilir. Ço?u uzman parmaklar?n?z? kullanarak da cildinizde hafif bir peeling etkisi yaratabilece?iniz konusunda hemfikir.

Makyaj?n?z? makyaj temizleyicisi ile ç?kar?n.

Il?k su kullan?n. Los Angelesl? Güzellik Uzman? Kate Somerville, yüzünüzü so?uk su yerine ?l?k su ile y?kaman?z gerekti?ini, ?l?k suyun cildi yumu?atarak ölü deri hücrelerinin gitmesini sa?lad???n? belirtiyor. Fazla s?cak su cildin yanmas?na yol açarak k?lcal damarlara zarar verebilir, a??r? so?uk su ise gözeneklerin aç?lmas?n? önleyip cildin fazla gerginle?mesine yol açar.

30 saniye boyunca, cilde fazla bask? yapmadan dairesel ?ekilde temizleyin. Cildi gerip çekerseniz zarar verebilirsiniz. Cilde parmak uçlar?n?zla nazikçe masaj yaparak temizleyiciyi cilde yedirin. Temizleyici ciltte bir ya da iki dakika kalmal?.

Cildinizi iyice durulay?n. Sonra da suya bat?r?lm?? bir temizleyici ya da bir parça pamukla ciltteki temizleyiciyi silin. Ciltte kalan temizleyici cildi kurutabilir.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın