Ekranda izledi?imiz hangi güzeller stilinizi yans?t?yor? ??te burçlar?n giyim stillerini tek bir k?yafetle özetleyen y?ld?zlar ve stil ipuçlar?;

Koç (21 Mart-20 Nisan)

3_9703

 

Koç burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Bensu Soral. Cesur seçimleri ve bunlar? ba?ar?yla ta??mas?yla tam bir Koç burcu kad?n?.

Koç burcunun stil ikonu, “Sex and the City” dizisiyle adeta bir cinsel özgürlük sembolü haline gelen Sarah Jessica Parker, New York’ta ya?ayan 39 ya??ndaki güzel y?ld?z, k?v?rc?k saçlar?, mavi gözleri ve incecik fizi?iyle SoHo’nun en ??k sakinlerinden biri. Özgürlü?üne, konforuna ve lükse dü?kün olan Koç kad?nlar? Sarah Jessica Parker’?n kendine güvenen, trendleri kendi çizgisine göre yorumlayarak ölçülü bir ?ekilde kullanan ve her ?ekilde zarif olmay? ba?aran stilini örnek alabilirler. Unutmay?n, vücutta ba?? temsil eden Koç kad?n? için saç en iddial? aksesuvard?r. Stil ikonunuz da bunu en iyi kullanan örneklerden biri. Sarah Jessica Parker straplez bluzlar? ve klo? etekleri de kendine çok iyi yak??t?r?yor. Ve elmas her Koç kad?n? onun da vazgeçilmezi.

Bo?a (21 Nisan-21 May?s)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (8)

 

Zarif ve dikkat çekici stiliyle Bo?a burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Damla Sönmez.

Gwyneth Paltrow, pahal? tasar?mc? kostümlerinin ve vücdu kalem gibi saran suitlerin tutkunu olan Bo?a kad?n?n? en iyi temsil eden stil modeli. Günlük ya?am?nda bir jean pantalon ya da etek, ti?ört ve babet ayakkab?lar? tercih eden Gwyneth Paltrow her Bo?a kad?n? gibi k?yafet seçiminde rahatl??? ve fonksiyonelli?i ön planda tutuyor. Fularlar ve yar?-de?erli ta?lar en vazgeçemedi?i aksesuvarlar?. Gece d??ar? ç?karken kimi zaman bir Chanel suiti, kimi zaman da yine tasar?mc? ürünü sade ve zarif birg ece elbisesini tercih ediyor.

?kizler (22 May?s-20 Haziran)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (6)

E?lenceli ve eklektik stiliyle ?kizler burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Selin ?ekerci.

Pek çok modac?n?n ilham kayna?? olan Angelina Jolie, ???lt?l? ve yarat?c? bir tarza sahip olan ?kizler kad?n?n?n en iyi temsilcilerinden biri. Asla bir ?kizler kad?n?n? geçen sezonun k?yafetleri içinde göremezsiniz. Dolay?s?yla Angelina Jolie de trendlerin çok s?k? takipçisi. Onu günlük ya?am?nda bile sala? görmek imkans?z. Her zaman ??k, ultra-modern ve seksi görünmeyi ba?aran Angelina Jolie ?kizler burcunun lükse tutkunluuna de en iyi örnek. Çantada favorisi Louis Vuitton, gece k?yafetinde ise Marc Bouwer.

Yengeç (21 Haziran-23 Temmuz)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (3)

Canl? ve do?al stiliyle Yengeç burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Serenay Sar?kaya.

Duygusal ve adil Yengeç burcunun moda ikonu Liv Tyler rahat kesimlerden, kad?ns? tasar?mlardan ve pastel renklerden ho?lan?yor. Hafif makyaj ve do?al görünümlü saçlar her Yengeç kad?n? gibi onun da tercihi. Gösteri?ten uzak bir stile sahip olan Liv Tyler’?n vageçilmez aksesuvarlar?ndan biri de fularlar. Güzel oyuncu en çok Marc Jacobs ve Givenchy tasar?mlar?n? tercih ediyor.

Aslan (24 Temmuz-23 A?ustos)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (1)

Enerjik ve gösteri?li stiliyle Aslan burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Elçin Sangu.

Jennifer Lopez, pahal? mücevherlere, parlak renklere ve gösteri?li giysilere dü?kün. Aslan kad?nlar?n?n en iddial? temsilcilerinden biri. Derin dekolteleri ve omuzlar? aç?kta b?rakan bluzlar? s?kça tercih eden Lopez dore gibi zor bir rengi bile lay???yla ta??yabilen bir fizi?e ve stile sahip. Onu seksi olmayan herhangi bir giysinin içinde görebilmek neredeyse imkans?z gibi. Ayr?ca Aslan kad?n? için çok önemli olan saçlar ve saça tak?lan aksesuarlar Lopez’in stilinin de çok önemli tamamlay?c?lar?.

Ba?ak (24 A?ustos-23 Eylül)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (10)

 

Zarif ve klasik stiliyle Ba?ak burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Bergüzar Korel.

Sade ama lüks tasar?mlardan ho?lanan ba?ak kad?n?n?n stil ikonu olan Emma Stone burcunun tüm özelliklerini ta??yor. Seksapelini zairf bir biçimde ortaya koyan bir giyim tarz?na sahip olan ünlü modelerin en favori tasar?mc?s? Alberta Ferretti. Stone’un stilinin en dikkat çekici özelliklerinden biri de tipik bir Ba?ak burcu gibi giysileriyle çanta ve ayakkab? gibi aksesuvarlar?n?n uyum içinde olmas?.

Terazi (24 Eylül-23 Ekim)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (11)

Feminen ve çekici stiliyle Terazi burcunun ekrandaki ismi Melisa ?enolsun.

Zodyak’?n en çekici kad?nlar? olan Teraziler gard?roplar?na çeki düzen verirken ba?ar?l? oyuncu Naomi Watts’?n stilini rehber olarak ele almal?lar. Ho?, e?er tipik bir Terazi kad?n?ysan?z, siz zaten nerede nas?l giyinece?inizi çok iyi biliyor olmal?s?n?z. Ama Naomi Watts’?n her ?ekilde di?i görünmesini sa?layan zevkli giyim tarz?na da bir göz atman?zda fayda var. ??e pastel renkler, Versace k?yafetler ve Fred Leighton marka elmas aksesuvarlardan ba?layabilirsiniz.

Akrep (24 Ekim-22 Kas?m)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (6)

Zodyak’?n en seksi burcu Akrep’in stil ikonu genç oyuncu Scarlett Johansson. Cinsel cazibesini ortaya koyacak bir giyim tarz?n? tercih eden her Akrep kad?n? gibi Johansson’?n giyim tarz? da di?i ve cesur. Di?ili?in sembolü olan k?rm?z? ve Akrep kad?n?n?n gizemli ruhunu yans?tan siyah Scarlett Johansson’?n da en çok tercih etti?i renkler aras?nda. Gece d??ar? ç?karken bohem-lüks bir giyim tarz?n? tercih eden Johansson Marc Jacobs, Chanel, Alberta Ferretti ve Gucci hayran?. Çantada ise Bottega Venetta favori seçimi. Günlük hayat?nda ise onu y?rt?k bir jean pantolon, babet ayakkab?lar ve sala? bir süveterle görebilmek mümkün.

Yay (23 Kas?m-22 Aral?k)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (5)

Enerjik ve bohem stiliyle Yay burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Hande Erçel.

Özgürlü?üne, seyahat etmeye ve al??veri? yapmaya çok dü?kün olan ka?if ruhlu Yay burcunun ikon y?ld?z? Sienna Miller. Genç y?ld?z tüm Yay burcu kad?nlar? gibi deneysel ve özgün bir giyim tarz?na sahip. Günlük ya?am?nda spor-??k, gece ise retro bir tar?z benimseyen Sienna Miller tüm Yay kad?nlar? gibi kemerleri, pantolonlar? ve rahat botlar? seviyor. Al??veri?i bir macera gibi gören Jovovich için yeni tasar?mc?lar ve butikler ke?fetmek adeta bir hobi. O, herhangi bir markan?n canl? modelli?ini yapmak yerine kendi özgün stilini yaratmay? tercih ediyor.

O?lak (23 Aral?k-20 Ocak)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (7)

Cool ve dikkat çekici  stiliyle O?lak burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Deniz Çak?r.

Klasik bir giyim tarz?nadn ho?lanan mükemmel bir Prada suiti dünyada hiçbir ?eye de?i?meyen O?lak kad?n?n?n moda ikonu ise Kate Moss. Zodyak’?n en en “cool” burcuna da böyle bir isim yak???rd? zaten. O?lak’?n o yönlendirici ve dik ba?l? yap?s? Kate Moss’u da ölümsüz bir moda ikonu yapt?. O ne giyse yak???yor ve adeta kendi modas?n? kendisi yarat?yor. Tüm modac?lar onu giydirebilmek için adeta birbirleriyle yar???yor. Bilinen standart estetik formlar?n dr???nda ki?ilikli ve mütevaz? bir güzelli?i ve kendine ait bir stile sahip olmas? Kate Moss’u yaln?z O?laklar için de?il, tüm burçlar için örnek al?nan bir isim yap?yor.

Kova (21 Ocak-19 ?ubat)

EKRANIN HANG? ÜNLÜ GÜZEL? BURCUNUZUN ST?L ?KONU (2)

Kova burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi, ilginç tasar?mlardan olu?an seçimleriyle Belçim Bilgin Erdo?an.

Entelektüel ve ne istedi?ini bilen Kova kad?n?n moda ikonu ise Jennifer Aniston. Sofistike bir giyim tarz?na sahip olan ünlü oyuncu tipik bir Kova kad?n? olark avangart tasar?mlardan ve vintage kostümlerden ho?lan?yor. Derin dekolteler, zengin i?çili?e sahip detaylar onun kostümlerinde arad??? en önemli niteliklerden baz?lar?. Siyah, beyaz ve lame ise en çok kulland??? renkler aras?nda.

Bal?k (20 ?ubat-20 Mart)

Bal?k burcunun TV’de parlayan ünlü üyesi Demet Özdemir. Saat’in feminen kombinleri ba?ar?yla ta??mas?, burcunun bir özelli?i.

Duygusal ve sanatç? ruhlu Bal?k burcunun en ünlü temsilcilerinden biri Jessica Chastain yarat?c?, di?i ve bohem bir giyim tarz?na sahip. Tipik bir Bal?k burcu gibi o da tam bir ayakkab? feti?isti. Etnik kültürlere gönderme yapan k?yafetler, iddias?z ama seksi detaylar, sofistike bir saç ve makyaj Jessica Chastain’in özelinde tüm Bal?k kad?nlar?n?n stilini tarif ediyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
24
Shares

Bir cevap yazın