FARKINDALIĞA UYANMADAN ÖNCE SON HAFİF UYKU SERGİSİ ARK KÜLTÜR’DE

 

 


Bir tablodan bir heykele, bir nesneden bir bireye, çok eski bir geçmişi yeni bir güne bağlayan yaşam döngüsünü ve gelinen son noktayı hatırlatacak ve sorgulatacak “Hafif Uyku” sergisi 30 Kasım – 30 Aralık tarihleri arasında Ark Kültür’de sanatseverler ile buluşuyor.

 

Hafif bir uykudan farkındalığa uyanacaksınız…

Hafif uyku. Sözlükteki tabiriyle “çabucak ve kolayca uyanılabilen, derin olamayan uyku”.

Hayatı ve sanatı önemsediği ve daha da ötesi insanlara önemsetmeyi önemsediği için hafif uykuda olan dört başarılı sanatçı.

Eti Behar, Necla Köse, Suzan Batu ve Leyla Okan…

Bu dört kadın sanat dünyasındaki kolektif şuurun mekana ve nesnelere yüklediği kutsiyetin gücünün yadsınamayacağını, şuurlu bir hafif uyku halinin taçlandırdığı eserleri ile insanlara sarsıcı bir biçimde aktarıyor.

Her biri yaşamın ve sanatın farklı birikimleriyle bezenmiş dört sanatçı onlar. Fakat eserleri, sanatı vazgeçilmez kılan kaynaktan akraba.

Dördü bir arada hayatın içindeki her renk gibiler.

HAFİF UYKU ARK KÜLTÜR’DE

İnsan yaşamını kontrolü altına alan “mekan ve nesne”nin tılsımlı bir değere yükselmesi, nicedir entelijansiyanın kafa yorduğu tartışma alanları arasında.

Behar, Köse, Batu ve Okan, günden güne kurallarına uyduğumuz nesnelerin kölesi haline farketmeden evrildiğimizi ve özgürlüğümüzü kaybederek adeta şuursuz bir derin uykuya geçtiğimizi vuruyor yüzlerimize.

Sanatçıların eserleri, üzerine titredikleri “Gerçek Işık”tan, “Farkındalık”tan doğan eserlere dönüşüyor.

Ark Kültür’de 30 Kasım’da açılışını yapan “Hafif Uyku” sergisi, bir tablodan bir heykele, bir nesneden bir bireye, çok eski bir geçmişi yeni bir güne bağlayan yaşam döngüsünü ve gelinen son noktayı hatırlatacak ve sorgulatacak…

Müşra Demir