Bu hafta gökyüzü yo?un enerji sayesinde hareketli günler geçirecek. Enda’n?n astroloji yorumlar?n? okumadan haftaya ba?lamay?n!

 

Yazan: Enda

1

KOÇ BURCU 21 MART-21 N?SAN

Bu hafta gökyüzünde oldukça büyük bir hareketlilik göze çarp?yor. Haftan?n en önemli gökyüzü olay? ise Cuma günü Aslan burcunda gerçekle?ecek olan dolunay. Hem Mars’la hem de Satürn’le etkile?im halindeki bu dolunay, Koçlar? ve yükselen Koçlar? yarat?c?l?klar?n?n meyvelerini alabilecekleri bir sürecin içine do?ru çekerken onlar? dönü?üme zorlayan konular? da ortaya ç?kart?yor. Dolunay zamanlar? sonlanmalarla yak?ndan ili?kilidir; özellikle 14-18 Nisan do?umlu Koçlar, bu dolunay?n etkisini üzerlerinde hissederken a?k hayatlar?yla ilgili önemli kararlara da varabilecekleri ve Mars’?n da etkisiyle bu konuda denge aray???na girebilecekleri görülüyor. Per?embe günü; geçen hafta geri hareketine ba?layan ileti?im gezegeni Merkür ise Kova burcuna do?ru geriliyor. Koçlar; Merkür’ün etkisiyle sosyal ortamlar?nda özgün bak?? aç?lar? ve fikirleriyle fayda sa?lamaya çal??abilirler. Sal? günü Güne? ve Satürn aras?nda meydana gelecek gerilimli aç? ise; 10-13 Nisan do?umlu burç üyelerinin gelece?e yönelik hayallerinde baz? k?s?tlanmalar veya zorunlu de?i?imler ya?ayabileceklerini gösteriyor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın