Bu hafta 23 Ekimde Venüs Akrep burcuna geçi? yap?yor. Enerjimiz yükselecek ve cinsellik enerjimiz de artacak. Her konu da tutkular olu?acakt?r. K?skançl?klar görülebilir. Maddi kazançlar ço?alacakt?r. 24 Ekimde Akrep burcunda önemli bir Güne? tutulmas? var. Hayat?m?zda yeni döngüler olu?acak ve hayat?m?zda baz? durumlar dengeye geçecektir.Finansal konular da yenilikler ya?anabilir.

 

AKREP BURCU 23 EK?M- 22 KASIM

akrep

Bu hafta Akrepler kendilerine ve özel bak?mlar?na çok para harcayacaklar? bir süreç içerisine giriyorlar. Ayn? zamanda çevreyle uyumlu bir süreç ya?ayacaklar. Ç?kacaklar? tatilde bütün gözler üzerlerinde olacakt?r. Güne? tutulmas? uygular?n?z? yo?unla?t?rd??? gibi so?ukkanl?l???n?z? da korumakta da zorla?t?r?yor. Mant?kl? stratejiler içinde bulabilirsiniz kendinizi. Biraz sert kararlar verip ?üphelerinizi noktalayabilirsiniz. Ba?kalar? üzerinde etkiniz ise çok fazla olacakt?r. Hedeflerinize odaklanaca??n?z hislerinizle hareket edece?iniz yap?c? ve ?ansl? giri?imlerde bulunaca??n?z bir döneme ad?m at?yorsunuz. Hamilelik ve do?um haberleri alabilirsiniz. Olumlu enerjiniz herkese bula?acak.

Total
81
Shares

Bir cevap yazın