Bazen güzellik ürünlerini sadece ambalajlar? için ald???m?z gerçe?inde hem fikiriz de?il mi?
Evet, cildimiz için iyi bir formülün ne kadar önemli oldu?unun fark?nday?z ancak ürünün raftaki o cezbedici duru?u da adeta kendi kartviziti.

Bizi harekete geçiren anahtar kelimeler ise; ??k ve minimalist ambalajlar, pastel renkler ve daha fazlas?…

Rafta öylece duran ve el alt?nda olmalar? için büyük bir heyecan hissetti?imiz ambalaj?yla kapla çalan o güzellik ürünleri, cilt bak?m?m?z?n tamamlay?c?s? olmak için haz?rda bekliyorlar.

Binu Binu

Binu Binu’nun blok kesimli sabunlar? cildi temizlemek ve instagram’da etkileyici kareler payla?mak için ideal renklere sahip.

French Girl’s Lumière Bronzée

Frans?z kad?nlar?n güzelli?in ilham alan bu markay? sevmek sürpriz olmasa gerek. Harika bir ???lt?ya sahip cilt için ve etkileyici ?i?esi için listeye mutlaka eklenmeli.

Glow Recipe’s ‘Watermelon Glow Sleeping Mask’

Yumu?ak bir cilt arad???n?z tarif, Glow Recipe’s Karpuz maskesinden geçiyor olabilir. Instagram için de fazlas?yla ilgi çekici bir ürün.

Chanel’s La Crème Main

Dünyan?n en ??k yumurtas?, de?il mi? Chanel’in tüm güzellik ürünlerinin instagram’da hep yeri var ama bu el kreminin yeri ayr?.

Bybi Beauty ‘Supercharge Serum’

Yeni güzellik markas? Bybi, 18 tane antioksidandan olu?an dikkat çekici ve kesinlikle al benisi olan bir serumla kar??m?zda.

Summer Fridays’ ‘R+R’ masqueTotal
0
Shares