Dünya çok gürültülü ve kalabal?k bir yer olabilir, özellikle de sakin bir ya?am arayanlar için. Siz de; sosyal medya, haberler, e-postalar taraf?ndan bombalan?rken, ihtiyaç duyaca??n?z o sessiz anlar? bulmakta zorlan?yor musunuz?

Bu ?eylerin ço?u maalesef kontrolden ç?km?? görünmekte ancak instagram’? tamemen b?rakmad?ktan sonra içinde süzülmeye devam etmek istiyorsan?z, son zamanlarda yükseli?e geçen minimalist zevk öncülerini ke?fe alabilirsiniz.

Özellikle de stilleriyle instagram’da bir çe?it Marie Kondo görevi gören bu ki?iler, basmakal?p kli?elerden uzak durarak stillerini en basit biçimde çekici hale getirmeyi tercih ediyorlar.

Daha az ve daha iyi sat?n alma karar?yla ilerleyen bu isimler, bu y?l ilham almak istedi?imiz kad?nlardan. Bir y?l ya da mevsime ait olmayan parçalarla yola devam etmek i?in ana kural?. Yani “zamans?zl?k” kavram? esas.

Chrystelle Eriksberger

View this post on Instagram

Moon Grey 🌚

A post shared by Chrystelle Eriksberger (@chrystelleeriksberger) on

?çerik üreticisi, manken, DJ ve foto?rafç? olan Chrystelle Eriksberger, ya?am? oldukça yo?un ya?ayan biri. Favorisi ise tak?m elbiseler.

Ume Romaan

View this post on Instagram

Out here. @jw.pei gifted

A post shared by UME-ROMAAN (@umeromaan) on

Instagram’da 61.000’den fazla takipçisi bulunan Ume Romaan, ??k trikolar, paltolarla stilini parlatmay? ba?ar?yor.

Annemiek Kessels

Yapt??? renk e?le?meleriyle harika bir minimalist tarz ortaya ç?karan Kessels, radara alman?z gereken isimlerden.

Brittany Bathgate

Garantici kombin önerileri için sizi instagram sayfas?na bekliyor! Beyaz ti?örtler, jean gömlekler ve midi boy etekler onun olmazsa olmazlar?.

Harper and Harley

Sara Crampton’?n minimalist moda kimli?inin arkas?nda kendi markas? The Undone Store’da yer al?yor. Kuma? kalitesinin yüksek etkisi her görünümde hissediliyor.

Total
0
Shares