Italia Independent & Alcantara®_Beauty Shot

Italia Independent, kendi ismiyle ayn? kuma?? üreten ?talyan kuma? üreticisi Alcantara® ile biraraya gelerek yine benzersiz bir koleksiyona imza at?yor. ?lklerin markas? Italia Independent ve kendisi gibi yeniliklere imza atan Alcantara®

Italia Independent & Alcantara_02

Tasar?m?ndaki yarat?c?l???n s?n?rlar?n? yerle bir ediyor!

Italia Independent ve Alcantara®, uzmanl?k ve mükemmellik anlay??lar?n? birle?tirdikleri bir kapsül koleksiyonla kar??m?za ç?k?yor. Ba?ta otomotiv sektöründe kullan?lan yenilikçi ve çevreye duyarl? Alcantara® de?erlerini fark yaratan bir görünümde sunuyor ve ?talyan uzmanl???n?n arkas?nda yatan gücün mükemmel bir yans?mas? olarak kar??m?za ç?k?yor. Otomotiv sektörünün ikonik markas? Alcantara® ve Italia Independent teknolojik ara?t?rma ve yenili?in ilginç bir ?ekilde topland??? kapsül koleksiyon ile güçlerini birle?tiriyor.

Italia Independent & Alcantara_03

?ki markan?n yarat?c?l?k ve özgün tasar?m anlay??? ile ortaya konan ürünler, s?cak tonlara ve ??k desenlere sahip üç modelde bulu?uyor. Daha önce kullan?lmam?? yeni materyal kullan?m? do?rultusundaki çaba her iki markan?n da belirleyici özelli?i olmaya devam ediyor.

Italia Independent & Alcantara_close up_03

Kapsül koleksiyonda Italia Independent ‘?n en ikonik modeli, yumu?ak dokunu?lu, estetik ve fonksiyonelli?i ile ön plana ç?kan 3 farkl? Alcantara® kuma?? ile sunuluyor. Bal?ks?rt? görünümlü geometrik desenin yan? s?ra, do?adan esinlenilen desenler de yer al?yor. A?aç yapraklar?n?n damarlar?ndan ve do?al ta? dokusundan da esinlenilmi? kaplamalar, kontrast lens renkleri ile mükemmel bir uyum olu?turuyor.

Italia Independent & Alcantara_01

Koleksiyonun tan?t?m?, Milano Pitti Uomo kapsam?nda 18 Haziran Cumartesi günü Corso Venezia’da Italia Independent ma?azas?nda yap?lacak.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın