Özel hayat?n? sakl? tutmak için bir hayli u?ra?an Kate Moss’un  44. ya??n? kutlarken, hakk?nda az bilinen 13 gerçe?i s?ral?yoruz!

Ke?if noktas?

Kate Moss da birçok süpermodel gibi sokakta ke?fedilenlerden. Moss, Storm model ajans?n?n sahibi Sarah Doukas taraf?ndan taraf?ndan John F. Kennedy Havaalan?’nda ke?fildildi.

Araba tutkunu

Mercedes 250SL Pagoda, Mercedes C class, Range Rover Vogue, Mini Cooper, Rolls Royce Silver Shadow ve MG Midget MK sahip oldu?u arabalardan sadece birkaç?.

Marka boykotu

2005’te medyay? sarsan uyu?turucu skandal?n?n ard?ndan Chanel, Burberry ve H&M Moss’u kara listeye al?p boykot etti.

?lham perisi

2010’da hayat?na son veren tasar?mc? Alexander McQueen’in yak?n dostu ve ilham perisiydi.

Parti k?z?

Pek çok partide setin ba??na geçen Moss, müzikte de iddias?n? ortaya koyuyor.

Onun da bir kusuru var

‘Her güzelin bir kusuru vard?r’ cümlesinin Kate Moss’u kapsamad???n? san?yorsan?z yan?l?yorsunuz. Supermodel, iki gözün ba?ka yöne bakmas? olarak bilinen strabismus’a sahip.

Evim güzel evim

Söylentilere göre, Londra Highgate’te ya?ayan Moss’un evi sekiz milyon pound de?erinde.

Sürpriz hediye

Johnny Depp ve Kate Moss a?k?n? bilmeyen yoktur. Efsaneye göre Johnny Depp, Kate Moss’un arka cebine milyon dolarl?k bir gerdanl?k saklam??. Ne büyük sürpriz!

Tasar?mc? dostu

Yak?n arkada?? Stella’n?n moda kariyerindeki en büyük destekçilerinden. Tasar?mc?n?n Güzel Sanatlar Üniversitesi Central Saint Martins’deki mezuniyet defilesi için podyumdayd?.

Güçlü kad?n

Geçti?imiz y?l Jamie Hince’le bo?anan Moss, bu evlili?inde 190.000 dolar de?erindeki vintage ni?an yüzü?ünü kendi seçip sat?n alm??. ??te ayaklar? üzerinde duran kad?n?n gücü!

Emeklilik Zaman?

2000 senesinde podyumlara veda etti?ini aç?klasa da kimsenin buna inand???n? sanm?yoruz. Sonras?nda pek çok defilede yer ald?.VAFT?Z ANNE

Vaftiz Annesi

Jude Law’?n eski e?i Sadie Frost’la çok yak?n arkada? olan Moss, ayn? zamanda çocuklar?n?n  da vaftiz annesi.

Ayr?l?k Nedeni

90’larda büyük a?k ya?ad??? Johnny Depp ile ayr?l?k nedeni; Depp’ten habersiz kürtaj yapt?rmas? olarak gösteriliyor.

Total
1
Shares

Bir cevap yazın