Klasi?in tan?m? pek çok ki?iye göre de?i?se de, ku?kusuz ki zamans?z olmak; ortaya ç?kmaktan, cesur olmaktan ve meydan okumaktan geçiyor.

T?pk? Reebok’?n Freestyle Hi ya da Classic Leather modellerinde hissedebilece?iniz o ikonik doku gibi…

Her zaman kendini ifade etme gücüne öncülük eden Reebok Classic; bu kez modern cesareti ve yarat?c?l??? kutlama niteli?indeki Always Classic kampanyas? ile “klasik” olma konusundaki en büyük ilham kaynaklar?m?zdan biri olmaya aday.

Reebok 2018 y?l? marka elçisi Hazal Filiz Küçükköse de klasik olman?n tüm bunlar? bir araya getirmekle ilgili oldu?unu dile getiriyor. “Klasik bence zamans?z olmak demek. Geçmi?ten beslenen gelece?e ilham veren… Klasik, her zaman seninle olan ve içinden gelen demek asl?nda… Ben de klasik olman?n pe?indeyim. Cesur, korkusuz ve kesinlikle durdurulamaz olmak!”

Stilinize klasik parçalar? eklemek ise Reebok Classic, ?lkbahar/Yaz 2018  Always Classic koleksiyonu ile oldukça kolay. Klasik kelimesini tan?mlayan 4 ikonik silüetin yer ald??? koleksiyon; her zamans?z parça gibi; pek çok farkl? stile uyarlanabilir olmas?yla öne ç?k?yor

Otantik stile ve mirasa sahip modellerin olu?turdu?u seride yer alan Freestyle Hi aerobik, Classic Leather ko?u, Club C tenis, Workout Plus ise cross-training egzersizlerine yönelik tasarlanm??t?. 80’lerden günümüze ?imdiki görünümüyle evrilen bu dörtlü, bugün moda tutkunlar?n? yarat?c?l???n derinliklerine inmeye te?vik ediyor.

 

Total
3
Shares

Bir cevap yazın