Mango Journeys, bu yeni serisinde ba??ms?z moda ve hayat tarz? üzerine web sayfas? olan, Man Repeller olarak tan?nan, komedi dal?nda yazar ve Amerikal? gazeteci Leandra Medine’yi sunuyor.

Leandra ile birlikte; ö?rencilerin s?n?rs?z yarat?c? özgürlü?ü olan ve Leandra’n?n mezun oldu?u The New School’s Eugene Lang College of Liberal Arts ve kurucusu Alex Kalman taraf?ndan yönetilen, New York’ta yakla??k 2 m2’lik alanda terk edilmi? bir yük asansörünün içinde saklanm??, dünyan?n en küçük müzesi The Mmuseumm gibi New York’un e?siz mekanlar?n? ke?fediyoruz. Hareketli bir bar olan Jack’s wife Freda ve NcNally Jackson Independent Booksellers kitapç?s?, Leandra ve New York üzerine olan bu hikayenin di?er iki sahnesi.

Leandra, Jorneys’in bu bölümünde k?yafetleri tan?tmak ile görevli.

K?yafetlerin kombini, ba?roldeki ki?iyi tan?mlayan eklektisizm ile vurgulanmakta. Kilit ürünler ise, maksi aksesuarlar ile kombinlenmi? oversize palto ile kareli blazer ceket.

   

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın