Son günlerin çok konu?ulan yap?mlar?ndan olan Netflix dizisi MINDHUNTER, elbette ki bizim de izleme listemizde.

Dizinin heyecan verici hikayesine ilave olarak, yap?mc? koltu?unda David Fincher’?n yer almas? en önemli noktalardan biri olarak kar??m?zda. Tabii, bir de ba?ar?l? oyuncu kadrosu heyecan seviyemizi art?ran di?er faktörlerden. Özellikle de Wendy karakterine hayat veren ba?ar?l? oyuncu Anna Torv radar?m?za tak?lan isimlerden. 

??te, Anna Torv ile bir araya geldik ve ona hem dizi hem de karakteri Wendy hakk?nda merak ettiklerimizi sorduk. Marieclaire.com.tr okuyucular? için özel olarak gerçekle?tirilen bu röportaj? keyifle okuman?z? dileriz.

 

 

MINDHUNTER’? ilk duydu?unuzda ve senaryoyu okudu?unuzda, bu projeye dair dü?ünceleriniz neler oldu?
Asl?nda oyuncu seçmelerine gitti?imde senaryoyu henüz okumam??t?m ama hemen gidip ana karakter taraf?ndan yaz?lan kitab? ald?m ve gerçekten çok sevdim, hatta biraz korkutucu buldum. Ard?ndan tekrar seçmelere gittim ve senaryoyu da okuyunca oldukça etkilendim.

David Fincher ile daha önce birlikte çal??mam??t?n?z. Peki, nas?l bir duygu onunla ayn? projede yer almak?
Evet, David ile daha hiç tan??mam??t?m. Rolü ald???mda ve çal??maya ba?lad???m?zda onun ne kadar cömert ve net biri oldu?unu gördüm. Oyuncu için neyin iyi oldu?unu bilip, ona göre yönlendiriyor. Vaktimizin ço?u sette geçti?i için böyle bir yönetmenle çal??mak harikayd?. David ne istedi?ini biliyor, biz de ekip olarak onun neyi istedi?ini anl?yoruz ve o hedefe yönelik çal???yoruz. Haliyle de günümüzün neredeyse tümü çekim yaparak geçiyordu.

 

 

Dizide canland?rd???n?z Wendy karakterini biraz tan?mlar m?s?n?z?
Wendy i?ine çok odaklanm?? bir karakter, hatta i? kolik bile diyebilirim. Hayat?ndaki en önemli ?ey mesle?i ve i? d???ndaki her ?ey ona zaman kayb? gibi geliyor. ??ine oldukça büyük bir tutkuyla ba?l?.

Yer ald???n?z tüm yap?mlar? dü?ününce, sizi en çok etkileyen karakter hangisi oldu?
Elbette ki Fringe dizisindeki karakterim Olivia… Be? sene boyunca canland?r?nca art?k neredeyse o olmu?tum diyebilirim. Bu kadar uzun süre canland?rd???m bir karakterden etkilenmemem zaten imkans?zd?.

 

Son bir soru daha. Sizce David Fincher neden bu kadar iyi bir gerilim yönetmeni?
David’i bence bu kadar iyi yapan ?ey, i?indeki bütünlük. Filmlerini izledi?inizde, olaylar aras?nda hiçbir kopukluk yok, her ?ey anlaml?. Onun izini tüm filmlerinde görmek mümkün. Farkl? karakterleri, farkl? senaryolar? ve dönemleri o kadar iyi gözlemleyip bir araya getiriyor ki, onun yapt??? bir i?i izlemesi çok keyifli hale geliyor. O, bu i?in kesinlikle ustas? ve onunla çal??mak bir lüks.

 

Haz?rlayanlar: Mü?ra Demir, Sedef Olgaç, Nurdan Gündo?du

Total
1
Shares

Bir cevap yazın