Dü?ünler; Çiftlerin ya?amlar?ndaki en özel günlerden biri. Radisson Blu Hotel Istanbul Asia’n?n evlenecek çiftlere tam istedikleri gibi bir dü?ün planlamalar?na olanak sa?layan ‘Something Blu’ konseptiyle bir dü?ün tam da çiftlerin hayallerindeki gibi olabilir.

Profesyonel dü?ün uzmanlar?, her a?amada ve her detayda çiftlerin istedikleri dü?ünü düzenlemek için özenle olu?turulan menülerden, farkl? dü?ün konseptlere uzanan bir yelpazede uzmanl?klar?n? sunuyor. Something Blu dü?ün konsepti, ilham veren yakla??mlar?yla çiftlerin dü?ünleri için hayal ettikleri her ?eyi gerçe?e dönü?türüyor. Romantik, sofistike ya da farkl? her tarzda dü?ün için mükemmel planlamayla en ince detaylarda titiz uygulamalar sunan uzman ekiplere emanet edilen organizasyonda, dü?ün sahipleri hiçbir ?eyle ilgilenmeye gerek duymadan davetlilerle birlikte ya?amlar?n?n bu en özel gününün keyfini ç?kar?yor.

Ki?iye özel paketler sunan Radisson Blu’nun Something Blu konseptinde dü?ün yeme?i menüleri Radisson Blu’nun ?efleriyle birlikte her bir detay dikkate al?narak haz?rlan?yor. En kaliteli, mevsiminde taze ürünlerle ve dengeli bir ?ekilde olu?turulan menüler sade ama sofistike bir lezzet sunuyor.

Radisson Blu’nun Something Blu dü?ün konseptinin masallardaki bir dü?üne dönü?tü?ü mekanlardan biri de Radisson Blu Hotel Istanbul Asia. ?? merkezlerine yak?n konumu, gün ????? alan ferah toplant? odalar? ve Balo Salonu ile Radisson Blu Hotel, ?stanbul Asia Anadolu yakas?nda ideal bir oteldir. Otelde toplant? ve etkinlikler için 12 ayr? toplant? odas? ve 411 metrekare büyüklü?ünde Balo Salonu bulunmaktad?r. Otel yaz aylar? boyunca havuz ba?? etkinlikleri için 200 ki?ilik kapasitesi ile hizmet vermektedir. Deneyimli mutfak ekibinin haz?rlad??? etkinlik menüleri, teknolojik anlamda tam donan?ml? toplant? salonlar? ve profesyonel ekibi ile toplant?lar?n?zda Radisson Blu fark?n? Asia’da ya?ay?n.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın