LOS ANGELES, CA – JANUARY 30: Actress Nicole Kidman attends The 22nd Annual Screen Actors Guild Awards at The Shrine Auditorium on January 30, 2016 in Los Angeles, California. 25650_018 (Photo by Christopher Polk/Getty Images for Turner) *** Local Caption *** Nicole Kidman

Saç rengi de?i?tirmenin hayali güzel olsa da i?lem öncesi pek çok kayg?yla yüzle?memiz normal.

??te saç renginizi de?i?tirmeden önce kuaförünüze sorman?z gereken 4 soru: 


Yeniden boyatmak istedi?imde evde boyayabilir miyim?

Her kad?n?n en s?k ya?ad??? ikilem; ayn? tonu evde tutturup tutturamayaca??d?r. L’Oreal Paris’in ünlülerin saç ve renk stilisti Jonathan Colombini ” Ço?u zaman bu ev mi kuaför mü sorusunun cevab? nerede ya?ad???n?za ve ne kadar tuttu?una ba?l?d?r.” diyor. Kuaförün beklenmedik saç zedelenmelerini önleyebilece?ini de unutmay?n.

Ayn? zamanda hangi tonu seçti?iniz de önemli. E?er saç renginizi açmay? dü?ünüyorsan?z; kuaföre gitmeniz daha sa?l?kl? ve güvenli bir seçenek olabilir. “Evde daha koyu tonlara geçmek kolayd?r ama e?er daha parlak ve aç?k sonuçlar elde etmek istiyorsan?z kuaföre gitmelisiniz” diyor Colombini.

Bu saç rengi tüm saç tipleri için ideal mi?

E?er kendili?inden k?v?rc?k ya da kal?n telli saçlar?n?z varsa, rengi absorbe etmesi biraz zaman alabilir.

?lerleyen günlerde bu saç?n bak?m ihtiyaçlar? ve masraf? olacak m??

Bazen saç?n bak?m masraf?, kendisine uygulanan i?lemden daha pahal? olabilir. Öncesinde haz?rl?kl? olman?z? öneririz.

Rengi denemek istiyorum ancak saç?m?n i?lem görmesini istemiyorum

Renge karar verdiniz ancak bu de?i?ime haz?r de?ilsiniz. Ön gösterim için saç tebe?iri ya da sprey gibi ürünler kullanarak cilt tonunuza uyumunu test edebilirsiniz.

Total
13
Shares