E?er bir dilim çikolatal? kekle iyi  seks aras?nda seçim yapmak zorunda olsayd?n?z hangisini tercih ederdiniz? Cevab? bulmakta zorlan?yorsan?z nedenini ?öyle aç?klayal?m: Yemek ve seks birbiriyle ba?lant?l? en güçlü insani arzulard?r.

Colombia Üniversitesi School of Public Health’in Beslenme Bölümü’nden Profesör Audrey T. Cross, “Lezzetli bir yemekten ve seksten al?nan tatmin, beyindeki doyum merkezini aktive eder.  ??te bu yüzden de insanlar zihinlerinde yemek ve seks aras?nda bir ba? kurar.” diyor. Afrodizyak kavram?n?n içinde hâlen bilinmeyenler olsa da, baz? yiyecekler ki?iye enerji verip libidoyu tetiklerken orgazm? da güçlendiriyor. Yatak odan?z? canland?rmak istiyorsan?z s?ralad???m?z yiyecekleri düzenli olarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

 

SEKS HAYATINIZI ATE?LEYECEK Y?YECEKLER

 

B?RAZ BAHARAT EKLEY?N

1385986241

Baharatl? yemekler için romantizmin tuzu biberi diyebiliriz. Salça, garnitür ve ac? biberden yap?lm?? soslar (ac? sos veya salsa gibi), içeri?inde kapsaisin ad? verilen kimyasal bir madde bar?nd?r?r. Bu maddenin yaratt??? terleme, ürperme, h?zl? kalp ritmi gibi etkiler, Baharatl? yemekler için romantizmin tuzu biberi diyebiliriz. Salça, garnitür ve ac? biberden yap?lm?? soslar (ac? sos veya salsa gibi), içeri?inde kapsaisin ad? verilen kimyasal bir madde bar?nd?r?r. Bu maddenin yaratt??? terleme, ürperme, h?zl? kalp ritmi gibi fizyolojik de?i?iklikler, tahrik oldu?unuzda hissettiklerinizle ayn?d?r.

MUZ Y?Y?N

bananas

Bulu?ma öncesi heyecanl? m? hissediyorsunuz? O zaman randevunuza gitmeden önce bir muz yiyin. Kan dola??m?na seratonun salg?layan bu meyve, ayn? zamanda sinirleri gev?etir ve ruh halinizi olumlu yönde etkiler. Seks için de faydal? oldu?unu söylemi? miydik? ‘The Great Lover Playbook’ kitab?n?n yazar? Lou Paget, “Muzda potasyum bulunur. Kas gücünü artt?ran bu mineral orgazm için önemlidir” diyor.

NAR SUYU ?Ç?N

blog-image-pomegranate

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’ndeki ara?t?rmalara göre nar?n, polifenol bak?m?ndan oldukça zengin oldu?u ke?fedilmi?. Paget’e göre; damarlardaki kan ak???n? kolayla?t?ran bu meyve, daha iyi bir seksin de gizli anahtar?.

KU?KONMAZ Y?Y?N

browned-butter-asparagus

?drar?n?z?n garip kokmas?na neden olan bu sebzede bol miktarda folik asit bar?nd?r?yor. Folik asit, kandaki histamin seviyesini artt?ran bir tür B vitaminidir. Histamin ise orgazm olman?za yard?mc? olur. ‘Great Food, Great Sex‘ kitab?n?n yazarlar?ndan Doktor Lynn Edlen-Nezin, “Ku?konmazda ayr?ca tahrik olmay? artt?ran ve baz? erkeklerde ereksiyon problemine çare olabilen protodioscin (bitki kökenli bir kimyasal) bulunur” diyor.

B?TTER Ç?KOLATANIZI ONUNLA PAYLA?IN

chopped-bittersweet-chocolate-02

Böyle lezzetli ve tutkulu bir ?eyi yiyip bitirmek tabi ki oldukça ?ehvet uyand?r?c?. Ancak çikolatan?n daha cezbedici bir özelli?i daha var: Journal of American Dietetic Association tarafindan yay?mlanm?? bir çal??maya göre, bitter çikolatada bulunan feniletilamin adl? bile?ik, seks esnas?nda ortaya ç?kan endorfinleri tetiklleyip iki ki?i aras?ndaki cinsel çekimi artt?r?yor. O zaman kendinizi ??martmak, yatakta i?e yarayacakt?r. The Journal of Sexual Medicine’in ara?t?rmas?na göre, günde en az bir kare bitter çikolata tüketenler, daha derin cinsel arzu hissediyor hem de cinsel fonksiyonlar? daha aktif oluyor.

GÜZEL B?R KAHVALTI HAZIRLAYIN.

continental-breakfast2

?ehvetli yiyecekler ölçe?inde yulaf ezmesi en alt s?rada yer alsa da bilinmeyen bir gücü var; Tam tah?ll? yiyecekler, testosteronu güçlendirerek seks güdüsünü artt?r?yor. Yulaf ezmesi yerken üzerine biraz bal dökün. Bal, libido artt?r?c? bor minerali içerir. Ve kahvalt?n?zda portokal suyu içmeyi unutmay?n. Yap?lan bir ara?t?rmada, C vitamini bak?m?ndan zengin besinler tüketenlerin daha pozitif bir ruh haline sahip oldu?u ve daha çok seks yapt??? ke?fedildi.

CAPPUCINO’DAN VAZGEÇMEY?N

cuppucino-3

Yemekten sonra bir fincan cappuccino için. Southwestern Üniversitesi’nde yap?lan bir çal??maya göre, kahve tüketenlerin daha yüksek bir libidoya ve daha aktif bir seks hayat?na sahip oldu?u ke?fedildi. Cappuccino’nuzun içine az miktarda ?eker eklemenizi de tavsiye ederiz. Your Final Diet kitab?n?n yazar? Doktor Abby Aronowitz, “?eker, mutluluk hissi veren serotoninin vücuda salg?lanmas?na yard?mc? olur” diyor.

F?LEM?NYON ISMARLAYIN

img_0594

Los Angeles’daki Berman Women’s Wellness Merkezi’nin yöneticisi Uzman Jennifer Berman, “Bu ince ve ya?s?z k?rm?z? et dilimleri, prolaktin hormonunun üretilmesini sa?layan çinko minerali içerir. Ancak prolaktin yüksek dozlarda al?nd???nda cinsel i?lev bozuklu?una da neden olabilir” diyor. Yani k?rm?z? et yerken abartmamaya dikkat edin. Yuvarlak ve ya?s?z ya da fileto et seçmeye özen gösterin.

SU?? Y?Y?N

rows-of-sushi-on-plate

Somon ve uskumru tercih edebilirsiniz. Her iki bal?kta da cinsellik hormone üretimini sa?layan omega-3 ya? asitleri bak?m?ndan oldukça zengindir. Ton bal???ysa selenyum için iyi bir kaynakt?r. (Selenyum minerali do?rudan testislere yönelerek sperm say?s?n?n artmas?na yard?mc? olur) Paget, “Zencefil do?al bir kan incelticidir, bütün dola??m sistemini destekler. Edamame’de ise vajinan?n kayganla?masina yard?mc? fitoöstrojen bile?enleri mevcuttur” diyor.

P?ZZAYI BÖLÜ?ÜN

supreme_pizza

Peynir, orgazm s?ras?nda kaslar?n kas?lmas?n?a yard?mc? olan magnezyum içerir. Pizzan?n üzerine mantar ve brokoli gibi sa?l?kl? besinler ekleyin. Bu iki yiyecekte de cinsel güdüyü artt?ran ve kad?n cinsel hormonlar?ndan progesteronu düzenleyen A vitamini bulunur. Erkek arkada??n?z?n da sizinle ayn? hisleri payla?mas?na ?a??rmay?n. Çünkü yap?lan ara?t?rmalarda peynir türlerinin erkeklerdeki alt bölgenin kan dola??m?n? yüzde be? oran?nda artt?rd??? tespit edilmi?.

HAPPY HOUR’LARIN TADINI ÇIKARIN

wine-n-cheese

K?rm?z? ?arab?n gücü ba??n?z? döndürüp içinizi ?s?tmakla s?n?rl? kalm?yor. Seks esnas?nda kan dola??m?n? güçlendiren resveratrol antioksidan?n? da içerir. Alkol, daha iyi öpü?menizi sa?lar. Smell & Taste Treatment and Research Foundation’a göre, erkekler hafif alkol tad? olan öpücükleri daha çok seviyor. Fakat tek kadehte kendinizi durdurman?z önemli, çünkü sarho? olmak sadece çekicili?i yok etmekle kalmaz, ayn? zamanda libidoyu da köreltir.

 

Total
14
Shares

Bir cevap yazın