Devamı

PRESNSES WATTS

Çekimleri geçti?imiz haftalarda tamamlanan Diana’n?n afi?i yay?nland?. Naomi Watts’?n 1997 y?l?nda kaybetti?imiz prensesi inan?lmaz bir benzerlikle canland?rd??? Diana’n?n ‘teaser’ fragman?n? payla?mak istiyoruz. ?ngiltere’de Eylül ay??n sonunda vizyona girecek filmin bu…
Paylaş