Gün boyu i? yerinde ya da sosyal hayat?n?zda ya?ad???n?z stresin as?l nedeni, uykusuzluk. Uykunuzu iyi alamad???n?z günlerde ise gerginli?inizi ve yorgunlu?unuzu minimuma indirmenin çe?itli yollar? var. ??te uykunuzu alamad???n?zda uygulaman?z gereken 6 teknik:

KALKIN VE YOLA ÇIKIN

Yatakta mümkün oldu?unca kalman?n daha iyi oldu?unu dü?ünebilirsiniz ama Dr. Stanley’nin dedi?ine göre bu; çoktan uyanm?? bedene ac? vermekten ba?ka bir ?ey yapm?yor. Kahvalt? faktörü ise, vücudunuza art?k gündüz oldu?unu söylemenin kolay bir yolu.

UYKUNUZU ALAMADI?INIZDA UYGULAMANIZ GEREKEN 6 TEKN?K (1)

“YAPILACAKLAR” L?STEN?Z? SABAH ERKEN SAATLERDE HALLED?N

E?er uzun bir gece geçirdi?inizin fark?ndaysan?z, muhtemelen ö?lende enerji aç?s?ndan tükenmi? olacaks?n?z. Bu yüzden günün plan?n? gündüzden yapmaya özen gösterin.

UYKUNUZU ALAMADI?INIZDA UYGULAMANIZ GEREKEN 6 TEKN?K (1)

KAHVEYE MUHTAÇ OLMAYIN

Kafein bilindik bir çözümdür ama sizi tüm gün götürmez. Asl?nda 3-4 bardak kafein sonras?nda sizi uyand?rmak yerine, yat??t?r?c? bir etkisi olur kafeinin zira vücudunuz al??acakt?r. Bu yüzden çay yapman?z daha mant?kl? olacakt?r.

UYKUNUZU ALAMADI?INIZDA UYGULAMANIZ GEREKEN 6 TEKN?K (2)

HAREKET ED?N 

Ve bir sonraki nokta; yerinizde oturmay?n! Mümkün oldu?unca hareket edin. S?k s?k mola verin ve etrafta yürüyü?lere ç?k?n. Kula?a basit gelse de oldukça etkili.

UYKUNUZU ALAMADI?INIZDA UYGULAMANIZ GEREKEN 6 TEKN?K (2)

?EKERLEME YAPIN

Kafeinin çözüm olmad???n? söylemi?tik. Tabii ki as?l çözüm k?sa bir süreli?ine de uyku. Masan?zda uyuyam?yorsan?z, kendinizi araban?za ya da tuvalete at?n!

?? yerinde gerçekten uyuyam?yorsan?z, biraz meditasyon iyi gelebilir. Gürültülü ortamda gözlerinizi kapayarak kendinize odaklanman?z iyi olacakt?r.

UYKUNUZU ALAMADI?INIZDA UYGULAMANIZ GEREKEN 6 TEKN?K (3)

B?R SONRAK? UYKUNUZU DA MAHVETMEY?N

E?er dün gece uyuyamad?ysan?z, bir sonraki geceyi de bu ?ekilde mahvetmeyin. Olabildi?inde normal bir saatte yata?a girin ve bir önceki gecenin eksikli?ini kapat?n.

UYKUNUZU ALAMADI?INIZDA UYGULAMANIZ GEREKEN 6 TEKN?K (5)
Total
19
Shares

Bir cevap yazın