Stil ikonu ve moda tasar?mc?s? Victoria Beckham, tasar?mlar?yla kad?nlar? güçlendirme arzusunu, Reebok i? birli?iyle taçland?r?yor.
Kad?nlar?n kendilerini oldu?u gibi kucaklamalar? üzerine te?vik etmek ve ilham vermek için Reebok ve Victoria Beckham birlikte çal??maya ba?lad?.

Reebok ve Beckham, kad?nlar?n kendilerini sevecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri tasar?mlar yaratmak için bir araya geldi. Güçlü ve gerçek kad?nlar?n gücüne olan inanc?n yüksek oldu?u, ortaya heyecan verici bir koleksiyon ç?kmas?n? sa?lam??.

Hem Reebok hem de Beckham, bu koleksiyonla kad?nlar?n içlerindeki gücü ortaya ç?karacaklar? ön görüsünde.

Bakal?m, gün yüzüne ç?kmaya ba?layan bu koleksiyonun parçalar? nas?l ses getirecek?

 

Total
1
Shares

Bir cevap yazın