Bahar?n iç ?s?tan güne?i yava? yava? kendini göstermeye ba?lad?. Dolaplar?m?zda k???n izlerini ortadan kald?rmam?za çok az bir süre var. Peki bu bahar makyaj görünümlerinde trend seçimler neler olacak? Cevab? içeri?imizde sakl?!

1# Fu?ya Dudaklar

Dudaklar?n?zda fu?ya etkiye haz?r m?s?n?z? Pembenin bu en dinamik ve seksi haliyle tüm bak??lar? dudaklar?n?za çekeceksiniz. T?pk? genç oyuncu Laura Harrier gibi.

2# Grafik Eyeliner

Söz konusu eyeliner oldu?unda bu bahar yarat?c?l???n?z? konu?turma vakti! SAG Ödülleri’ndeki Lucy Boynton’?n görünümünden ilham alabilirsiniz.

3# Turuncu All?k

Özellikle bronz tende kusursuz duran turuncu all?klara bahar ve yaz aylar?nda çok s?k rastlayaca??z. Tropikal bir s?cakl?k hissi veren bu all?klar makyaj?n?zda ba?rolü hak ediyor.

4# Parlak Dudaklar

Mat rujlar? bu bahar makyaj masan?z?n en derinlerine gömebilirsiniz. Zira dudaklar?n?z ?slak görünümlerle parlayacak! Pek çok marka gloss ürünlerini artt?rmaya ba?lad? bile.

5# Özenilmemi? Ka?lar

Doldurulmu? ka?lara son! Ka?lar?n?z ne kadar do?al ve kontrol alt?na al?nmam?? görünürse o kadar iyi! ?htiyac?n?z olan tek ?ey ?effaf bir ka? maskaras?.

Total
0
Shares