Ço?u zaman kal?n telli saçlar ?ans olsa da düz kesimler görünüm olarak bak?ms?z bir izlenim yaratabiliyor. O halde yüksek ihtimalle saçlar?n?za kesim yapt?r?rken haval? ve sönük durmayacak modelleri tercih ediyorsunuzdur. Biz de sizlere profesyoneller taraf?ndan onaylanm?? modelleri öneriyoruz:

1# Uzun Katl? Kesim

Uzun saç? tercih ediyorsan?z yapaca??n?z en do?ru ?ey katl? kesim olacak.

Katlar aras?nda çok boy fark? olmad???nda hem saçlar?n?z haval? bir görünüme kavu?acak hem de fazla kabarmayacak.

2# Omuz Hizas?nda Kesim

Saçlar?n?z ister düz, ister k?v?rc?k olsun; omuz hizas? her saç tipine uygun! Ve her saç? ba? döndürücü gösterme etkili.

3# Lob veya Bob Kesim

Lob kesim son y?llar?n parlayan trendlerinden. Üstelik uygulayanlar?n bir daha saçlar?n? uzatmaya yana?mayaca?? kadar kullan??l? bir model!

Mesela düz saçlara sahipseniz ve saç?n?z? ?ekillendirmekle u?ra?mak istemiyorsan?z lob kesim tam size göre! Veya Alexa Chung gibi bob kesimi tercih ederek do?al dalgalar?n?zla bak??lar? üzerinize çekebilirsiniz.

Total
0
Shares