Sonbahar / K?? 2018-2019 moda trendlerinin gerçekten cazip parçalarla dolu oldu?unu tekrar hat?rlatal?m.

Dolab?n?z? gerçekten so?uk havalara haz?rlamak için bu trendlerle yan yana olmaya haz?r m?s?n?z? Do?ru ve biraz da zamans?z parçalara yat?r?m yapmak için ise a?a??daki önerileirmize göz atmay? unutmay?n.

Gerçekten keyifli bir sezon bizi bekliyor, az bir zaman ay?rarak nokta at?? yapman?z mümkün.

K?? Moda Trendlerinden Gard?robunuza Eklemeniz Gereken Parçalar

Hayvan Desenleri +

Trendler, Nuh’un Gemisi’ndeki hayvan çe?itlili?ine i?aret ediyor adeta.

Leopar desenli parçalar, sokaklarda ?imdiden ba? tac? olurken, y?lan, zebra, çita desenleri de sa?lam bir ?ekilde geliyor arkadan.

?ster nötr tonlarda isterseniz de renklerin o canl? dünyas?n? yans?tan parçalarla… Son seçim sizin.

70’lerin Gölgesi +

70’lerin modas? üzerinden ki?isel tarz?n?z? etkilemeye haz?rlanan kahverengi parçalar? da listenize mutlaka ekleyin. Ören?in; Bej ve çikolata rengi tonlar?nda ilerlemek tam isabet olur. Bu sezon için kahverengiyi, yeni siyah olarak ansak daha do?ru olacak galiba.

Mini Parti Elbiseleri +

Özellikle de moda blogger’lar?n?n instagram hesaplar?nda s?k s?k kar??n?za ç?kacak bir parça oldu?unun notunu dü?elim.

Güzel bir parti elbisesi almak ve onu aksesuarlarla daha da köpürtmek için do?ru sezondas?n?z.

Kristal Her ?eyde +

Kristallerin göz al?c? etkisi bu sezon her yerde. Ayakkab?lar, saç aksesuarlar? ve çok daha fazlas? için ta?lar? takibe al?n.

Yenilikçi Katmanlar +

Kat kat giyinmekten keyif alanlara bu sezonun maceraperest denemelerini önerece?iz. Kazak üstüne ince ask?l? bluzunuzu giymek gibi özgür ad?mlar atarsan?z, bu trendi tam da ortas?ndan yakalam?? olursunuz.

 

 

Total
18
Shares