Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Önceli?imiz A?k!

Her y?l haziran ay?nda dünya genelinde gerçekle?en ve LGBT Onur Ay? olmas? kaynakl? markalar?n özel koleksiyonlar?na göz atmaya ne dersiniz?

Kar??n?zda; gurur, cesaret, çe?itlilik ve yarat?c?l?k.

+

Adidas +

Dört özel ayakkab?dan olu?an bu kapsül koleksiyondaki bütün modeller arzu nesnesi olmaya aday. Pure Boost DPR, i-5932, Campus ve Deerupt isimli ayakkab?lar, bireyselli?i sergilemenin özeti.

Nike +

Nike’?n da Onur Ay? temal? üretti?i dört ayakkab?, al??veri? listelerine eklenecek güzellikte. Lavanta ve gökku?a?? renklerindeki model kalbimizi çald?.

Video yükleniyor

H&M

H&M’in haz?rlad??? Pride koleksiyonundan ti?örtler kesinlikle favorimiz oldu.

+

J. Crew +

LGBT Onur Ay?’n? kutlamak için, J.Crew da özel bir koleksiyon haz?rlayan markalardan. Koleksiyonun sat??lar?ndan %50’si de ?nsan Haklar? Kampanyas?’na ba???lanacak.

Madewell +

Markan?n özel koleksiyon ve payla??mlar?n? ke?fetmek için # LoveToAll?  hashtag’ini takibe alman?z? tavsiye ederiz. ?nsan Haklar? Kampanyas? ile birlikte çal??an Madewell, sat?lacak ürünlerinden elde edilen gelirin %50’sini ba???layacak.

 

 

 

Total
4
Shares