Prens William ve Kate Middleton’?n üçüncü çocuklar? küçük Prens Louis do?al? 6 ay oluyor. Do?umundan bu yana saray, Prens Harry ve Meghan Markle’?n evlilikleri, Prenses Eugenie’nin dü?ünü, Meghan Markle’?n hamileli?i gibi pek çok heyecanl? ve haz?rl?klarla dolu günler ya?ad?. Bas?n taraf?ndan sayd???m?z di?er etkinliklerden ötürü geri planda kalan Prens Louis hakk?nda bildiklerimizi tazelemek iyi olabilir diye dü?ündük.

Prens Louis 23 Nisan 2018 tarihinde, St Mary’s Hastanesi’nde dünyaya  geldi. Kate Middleton ve Prens William do?umun ard?ndan hastane önünde bas?na poz vermi?lerdi. Dü?es’in Jenny Packham tasar?m? elbisesi dikkat çekmi?ti.

Kraliçe II. Elizabeth’in vefat etmesi durumunda Galler Prensi  Prens Charles onun yerini alacak. Varis s?ralamas?nda ikinci s?rada Cambridge Dükü Prens William var. Daha sonra ise onu s?rayla çocuklar? 5 ya??ndaki Prens George ve 3 ya??ndaki Prenses Charlotte takip  ediyor.

Üçüncü çocuklar? Louis Arthur Charles ise taht için be?inci varis durumunda.

Varis s?ras?nda geride olan Louis’in Prenses Anne ve Prens Harry gibi kraliyet ya?am? ve kurallar?ndan biraz daha ayr? kalarak kendi hayat?n? kurabilecek gibi görünüyor.

Louis’nin temmuz ay?nda vaftiz töreni gerçekle?ti. Kate Middleton bu özel gün için Louis’nin üzerindeki saten örtüye uygun olarak, Alexander McQueen’in krem rengi bir elbisesini giydi ve saç aksesuar? olarak Jane Taylor taç kulland?.

Saraya yak?n kaynaklara göre karde?ler çok iyi anla??yor. Özellikle Charlotte küçük karde?i Louis ile oyun oynamaya bay?l?yor ve son derece sorumluluk sahibi davran?yor.

Gelecek dönem ile ilgili merak edilen konu ise baharda do?mas? beklenen Prens Harry ve Meghan Markle’?n çocuklar?n?n kuzenleriyle nas?l anla?aca??.

Total
7
Shares