Kraliyet ailesi üyesi olduklar?ndan bu yana Kate Middleton ve Meghan Markle’? de?erli mücevherler içerisinde görmeye al??t?k. Bu tak?lar?n baz?lar? ise bir zamanlar Prenses Diana‘ya aitti. Diana’ya ait oldu?u bilinen baz? mücevherleri mercek alt?na ald?k:

# Safir ni?an yüzü?ü

Diana’n?n ölümünden sonra Prens William’?n annesinin Cartier saatini, Prens Harry’nin ise ni?an yüzü?ünü ald??? ancak daha sonra k?z arkada?? Kate Middleton’a evlenme teklif edece?i zaman William’?n Harry ile annelerinden yadigar olan bu iki mücevheri de?i?tirdi?i söylentiler aras?nda. Her halükarda yüzü?ü ?uan Kate Middleton evlilik yüzü?ü olarak kullan?yor. Yüzük Gerrard tasar?m?.

# Akuamarin yüzük

 

Meghan Markle’?n mavi ta?l? bilekli?i Prenses Diana‘dan yadigar.

# Safir küpeler

Suudi Arabistan Prensinin Prenses Diana’ya dü?ün hediyesi olarak sundu?u safir küpeleri Kate Middleton evlilik yüzü?ü ile uyumlu bir ?ekilde kullan?yor.

Diana, Prens Charles ile evlendi?inde, ailenin mücevher tasar?mc?s? olan Collingwood Jewelers, ona damla ?eklinde inci küpelerden olu?an bir set hediye etti. Kate Middleton’?n bunlar? s?kl?kla kulland???n? biliyoruz.

Total
21
Shares