?yi ki do?dun Prens William!?

Bugün 36. ya? gününü kutlayan prensin; geçmi?ten günümüze kareleri e?li?inde hakk?nda bilinmeyenler için galerimizde a?a??lara do?ru bir yolculuk yapmaya ne dersiniz?

21 Haziran do?umlu bir Yengeç burcu erke?i olan Prens William’?n okulda en ba?ar?l? oldu?u ders co?rafyaym??.

En sevdi?i yemekler pizza, po?e yumurta, geyik eti ve makarna.

Favori hobileri mi? Çocuklu?undan beri binicilik, kürek çekme ve rafting ile u?ra??yor.

Küçük ya?lardayken polis olman?n hayalini kuruyormu?.

Favori araba markas?n? seçmesi gerekirse bunun Audi olaca??n? söylüyor. Ayn? zamanda BBC’nin ünlü program? Top Gear’?n da bir fan?.

Prens William; bir solak.

Helikopterlere bay?l?yor. Hatta kendisini bu konuda obsesif olarak tan?ml?yor.

Ergenlik döneminde hayallerindeki ismin Cindy Crawford oldu?unu söylüyor.

E?itim gördü?ü Eton College’daki odas?nda ise Pamela Anderson’?n posteri as?l?ym??.

Aston Villa tak?m?n? tutuyor.

Harry Potter yara izine sahip! 1991’de geçirdi?i bir golf kazas?ndan sonra kazas?ndan sonra aln?nda yara izi olu?mu?.

Kate Middleton ile dü?ünlerinde ilk danslar? Elton John‘un Your Song parças? idi.

O?lu Prens George’un do?umunun ard?ndan; e?i ve o?lunu kendi sürdü?ü araba ile eve götürerek bir kraliyet kural?n? y?km?? oldu.

Total
5
Shares