bo?a

 

BO?A (21 Nisan – 20 May?s)
Bu ay gündeminizde e?itiminiz yer al?yor. Yabanc? ülkeler ve kültürlerle ilgili harekete geçebilece?iniz, size her türlü büyüme olana?? sa?layacak temalar da odak noktan?zda yer alacak. Kimileriniz hayat dinamiklerini de?i?tirerek ba?ka bir ülkeye ta??nabilir, kimileriniz ise k?sa süreli e?itimler için yurt d???na ç?kabilir.

Total
8
Shares

Bir cevap yazın