Vatan?m Sensin dizisinde canland?rd??? Leon karakteriyle kendisine hayran kitlesi edinen; yak?nda ekranda ?ahin tepesi dizisinde izleyece?imiz Boran Kuzum hakk?nda bilmedi?iniz 5 ?eyi sizler için listeledik:

?lk olarak Muhte?em Yüzy?l Kösem’deki oyunculu?u ile dikkatleri üzerine çeken Boran Kuzum; 1 Ekim 1992 do?umlu bir Terazi burcu erke?i!

Vatan?m Sensin’deki Leon karakteri gibi; Kuzum’un da ikilemleri var. Duygular? ile mant??? aras?nda bir seçim yapmas? istendi?inde; “Ak?lla kalp sesini dengeleyebildi?in zaman bence en do?ru karar? veriyorsun” ?eklinde cevap veriyor.

Resim yapmay? çok seven Boran Kuzum; bu hobisine eskisi kadar zaman ay?ramasa da hala Ankara’daki ailesinin yan?na gitti?inde bir ?eyler çiziktirdi?ini söylüyor.

sail.

Boran Kuzum (@borankuzum)’in payla?t??? bir gönderi ()

1700

K?sa sürede ba?ar?l? oyunculu?unu herkese kan?tlasa da; bu süreç o kadar da kolay olmam??. ‘Analar ve Anneler’ dizisine ba?layana kadar pek çok deneme çekimine giden Boran Kuzum; bu diziye kadar olumlu yan?t alamad???n? söylüyor.

 

Boran Kuzum’a hayranlar?ndan unutulmayacak bir do?um günü sürprizi geldi. Yüzlerce hayran Kuzum ad?na Afrika’da su kuyusu açt?rd? ve LÖSEV’e ba???ta bulundu. Bu anlaml? hediye kar??s?nda çok duygulanan Kuzum, “25 ya??ma binlerce güzel kalple birlikte girdim. Dünyan?n en büyük ödülü bu, hiçbir zaman unutmayaca??m. Yürüdü?üm yolda ne zorlukla kar??la??rsam kar??la?ay?m, sizin sevginiz her zaman devam etmeme güç verecek. Siz, ad?ma açt?rd???n?z Afrika’daki su kuyusu ve LÖSEV’e yapt???n?z ba???la bir sürü insan?n hayat? için çok güzel ?eylere vesile oldunuz. Umar?m sizin bu sevginize ve temiz yüreklerinize lay?k olurum”?eklinde bir notla hayranlar?na Instagram üzerinden te?ekkür etmeyi de ihmal etmedi.

25. 25 ya??ma binlerce güzel kalple birlikte girdim bu sene. Dünyan?n en büyük ödülü bu, hiçbir zaman unutmayaca??m. Yürüdü?üm yolda ne zorlukla kar??la??rsam kar??la??y?m, sizin deste?iniz ve sevginiz her zaman devam etmeme güç verdi. Siz, beni sevenler, destekleyenler, ad?ma açt?rd???n?z Afrika’daki bu su kuyusu ve LÖSEV’e yapt???n?z ba???la bir sürü insan?n hayat? için çok güzel ?eylere vesile oldunuz. Umar?m her zaman sizin bu sevginize ve temiz yüreklerinize lay?k olurum. Hepinizi seviyorum! Sevgiyle. • I celebrated my 25th birthday with thousands of beautiful hearts this year. This is the biggest award in the world and I will never forget this. No matter what kind of difficulties I come up against on the way I walked, your love and support always sustained me to keep going. You, my fans and my supporters, you conduced to too many beauties in too many peoples lifes with this water-well you had it done in the name of me in Africa and the donation for LÖSEV. I hope I will always be deserving of this love and your beautiful hearts. Love you all! With love.

Boran Kuzum (@borankuzum)’in payla?t??? bir gönderi ()

 

 

 

Total
13
Shares

Bir cevap yazın