Her daim bak?ml? olmay? hayal etsek de günlük tempoda bunu prati?e dökmek oldukça zor olabiliyor. Ancak i?, sand???n?zdan daha kolay. Çantan?zda ya da ofisteki çekmecenizde bulundurman?z gereken joker ürünlerle her daim bak?ml? görünmeniz mümkün.

??te her gün bak?ml? görünmek için uygulaman?z gereken 10 temel ?ey:

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (3)

Burt’s Bees Lemon Butter Kütikül Kremi

Kütikül ya?lar? sizin için biraz fazla uygulamas? zorsa, ellerinizi yumu?ak ve pürüzsüz hale getirecek olan bu besleyici kütikül kremini deneyin.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (4)

Silke Saç Lastikleri

Yan?n?zda her zaman bir kaç adet saç lasti?i bulundurman?z gerekti?ini söylememize gerek yok de?il mi? Saçlar?n?z? y?pratmayaca?? için saten olanlar?n? tercih edin.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (5)

Nails Inc Express Oje Ç?kar?c?

Yolda giderken ojenizin a??nd???n? farkettiyseniz, tüm gün ellerinizi saklaman?za gerek yok. Çekmecenizde bulunduraca??n?z bu oje ç?kar?c? ile soruna hemen bir çözüm bulun.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (6)

Beauty Blender Blotterazzi

Evden kusursuz görünümde ç?kabilirsiniz ancak ofise vard???n?zda ayn? mükemmeliyeti bulamaman?z mümkün. Paniklemeyin, çantan?zda bu ya? emici süngeri bulundurun.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (7)

Beautyblender Liner Designer

Kötü bgörünen bir göz makyaj?yla günü bitirmek istemiyorsan?z, çantan?za atman?z gerekenlerden.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (8)

Leighton Denny Under Cover Base Coat

T?rna??n?z k?r?lmaya uygun ise, çok parlak veya göz al?c? renklerden kaç?n?n. Yumu?ak renklerde base coat i?inizi görecektir.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (9)

Morgan Taylor Yenileyici Kütikül Ya??

Ellerinizin bak?ml? görünmesi, en ba?ta kütiküllerinin sa?l?kl? görünmesinden geçiyor.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (10)

Lano-Lips Rose El Kremi

So?uk havalarda çatlayan ellerinize bak?m yap?n.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (1)

Anastasia Beverly Hills Duo Brush (7B)

Ka?lar?n?z? doldurmad???n?z veya sabitlemedi?iniz zamanlarda bile, bu f?rçayla sadece taray?p ç?kman?z; görüntünüzde gözle farkedilir bir de?i?ime sebep olacak.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK ?Ç?N UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ?EY (2)

Leighton Denny Kristal Törpü

T?rnaklar?n?z?n uzun veya k?sa olmas?na bakmaks?z?n, ?ekillendirmek ve düzle?tirmek için her zaman bir t?rnak törpüsü bulundurun. Kristal olanlar en hijyenik ve dayan?kl? seçim olacakt?r.

Total
3
Shares

Bir cevap yazın