Size biraz vakit kazand?ral?m; e?er sokakta yürürken size bak?lmas?ndan ho?lanm?yorsan?z yanl?? adrestesiniz! Renkler, i?lemeler, kürk, desenler. Henry Holland, 2013 sonbahar-k?? koleksiyonunda sahip oldu?u tüm malzemeleri hiç çekinmeden tasar?mlar?na serpi?tiriyor. Retro desenlerle disko ate?ini yeniden alevlendiren tak?mlar ve elbiseler, paçalar?n? üç boyutlu ta?lar?n süsledi?i pantolonlar ve kazaklar, renk paletindeki en canl? tonlara bürünen kürklü parkalar… Hayal dünyas?n?n s?n?rlar?nda gezinen tasar?mc?, kendi modas?n? yaratan kad?nlara hitap ediyor.

1

Total
0
Shares

Bir cevap yazın