18 ya??ndaki Instagram modeli Essena O’Neill, hesab?n? geçti?imiz günlerde oldukça konu?ulacak bir ?ekilde de?i?tirdi. Önce hesab?n?n ad?n? Social Media Is Not Real Life ?eklinde de?i?tiren O’Neill sonras?nda tüm foto?raflar?n? silip, onlar? yeniden ekleyerek daha önce çok fazla be?eni alm?? olan foto?raflar?n?n arkas?ndaki gerçekleri anlatt?. ??te o gerçeklerden baz?lar?:

 “Bu elbiseyi giyip Instagram’a foto?raf koymam için bana 400 dolar ödendi. 150 bin takipçim oldu?u zamanlard?. Bu say? sonra yar?m milyona ç?kt?. Baz? profillerin foto?raf ba??na 2 bin dolar ald???n? biliyorum. Bu tür anla?malar yapmakta bir sak?nca yok. Sadece bilinsin istiyorum. Bu foto?raf?n hiçbir anlam? yok, ahlaki bir post de?ildi, o zamanlar cahildim. K?sacas?, sosyal medya gerçek de?il demek istiyorum. ?nsanlar?n neyi satt?klar?n?n fark?nda olun, kendinize sorun, bu foto?raf?n alt?ndaki amaç nedir?”

Untitled-2

Total
3
Shares

Bir cevap yazın