Do?um kontrolü konusunda önünüzde pek çok seçenek varken, as?l sorulmas? gereken soru hangisinin sizin için uygun oldu?u… Do?um kontrol yöntemlerinin kullan?m kitlelerine ve özelliklerine bakarak sizin için do?ru do?um kontrol yöntemini bulun.

Endless Love

Do?um kontrol hap?

Do?um kontrol haplar? , östrojen ve progesteron içeren hormon haplar?d?r. Yüksek etkinlik ve dü?ük yan etki nedeni ile s?kça tercih edilen bir korunma yöntemidir. Ancak hap kullan?m? için mutlaka bir uzmandan görü? al?nmas? gerekiyor. Çünkü kan p?ht?la?mas?nda bozukluk veya benzer bir hastal?k hikayesi olan, tan?s? konulmam?? genital kanama ya?ayan ve 35 ya? üstünde olup, sigara içen kad?nlar ile hormona duyarl? kanser ve karaci?er tümörü bulunan ki?ilere bu yöntemin kullan?lmas? önerilmiyor. Bu haplar?n, içerdikleri hormon miktarlar? yüzünden düzenli kontroller e?li?inde kullan?lmas? gerekiyor. Bu dikkat edilmesi gereken noktalarla birlikte, asl?nda do?um kontrol haplar? en s?k kullan?lan ve güvenilirli?i en yüksek olan korunma yöntemlerinden biri…

Total
0
Shares

Bir cevap yazın