Oldu?unuzdan daha genç mi görünmek istiyorsunuz? Peki size bunun bak?m mucizelerine, estetik müdahalelere gerek kalmadan, sadece bir saç kesimiyle mümkün oldu?unu söylesek?

1# Kahkül Kesim

Saç artisti Marc Trinder, kahküllerin genç bir görünüm sa?laman?n en kolay yolu oldu?unu söylüyor. Bella Hadid gibi aln?n?z? kaplayan bir kahkül kesimi çizgi ve k?r???kl?klar? saklamak için yeter de artar bile.

Trinder‘?n kahküller ile ilgili bir uyar?s? var: “Uzun veya oval bir yüz ?ekliniz yoksa, daha seyrek kesilmi? kahkülleri tercih edin. Elmac?k kemikleri etraf?nda uzanan kahküller yüzde kontür etkisi yapacak ve daha ince gösterecektir.”

2# Lob Kesim

Lob kesim hala yükseli?teyken mutlaka denemelisiniz. Topuz yap?labilmesi ve düz- dalgal? fark etmeksizin rahatça kullan?labilmesi aç?s?ndan oldukça kullan??l? olan bu kesimle sa?l?ks?z saç uçlar?n?zdan da kurtulacaks?n?z.

Ya? ilerledikçe saçlar?n dökülme sorunlar? ya?ayarak seyrekle?ti?i a?ikar. Lob kesim bunun önüne geçiyor; saçlar daha hacimli ve gür görünüyor.

3# Bob Kesim

Çene hizas?ndaki bu boy sizi daha genç ve dinamik gösterecek! Çok yuvarlak bir yüz ?ekliniz olmad?kça bob kesim kesinlikle size göre. 

Bob kesim ile yüzünüzde tüm ilgili gözlerinize ve ka?lar?n?za çekebilirsiniz.

4# Katl? Kesim

Düz kesimdeki saçlar yüzü daha uzun ve solgun gösteriyor. Katl? saç kesiminin ise görünümünüze enerji ve gençlik kataca?? kesin!

Bonus!

Kesim ?ekilleri haricinde sizi oldu?unuzdan daha genç gösterecek bir di?er detay ise saç? yandan ay?rmak! Daima ortadan ay?rd???n?z saçlar?n?z? bir de bu ?ekilde kullanmay? deneyin. Çevrenizdekiler sizde bir de?i?im oldu?unu kesinlikle fark edecek!

Total
0
Shares