?? Bankas? Maximum Kart’?n ana partnerli?inde düzenlenecek 17. !f ?stanbul Ba??ms?z Filmler Festivali için geri say?m? ba?lat?yoruz.

36 ülke ve 120 yönetmenden toplamda 111 filmin gösterilece?i !f ?stanbul 15-25 ?ubat 2018 tarihleri aras?nda, y?l?n merakla beklenen filmlerine ev sahipli?i yapmaya haz?rlan?yor.

Bu y?l “Hayat Var!” temas?yla yola ç?kan !f ?stanbul’dan en merak etti?imiz filmleri, sizlere de fikir vermesi için listeledik.

Sinema salonlar?nda uzun vakitler geçirmek için haz?r m?s?n?z?

 

1- Lady Bird

17. !f ?stanbul Ba??ms?z Filmler Festivali’nin aç?l?? filmi de olan Ladybird, listemizin ilk s?ras?na çoktan yerle?ti. Amerikan ba??ms?z sinemas?n?n 2010’lardaki kraliçesi Greta Gerwig’in yaz?p yönetti?i, ba?rollerini “Atonement”, “Hanna”, “Brooklyn” filmlerinin yetenekli oyuncusu Saoirse Ronan, kariyerinin en iyi rolünde izleyece?imiz Laurie Metcalf ve “Call Me by Your Name” ile son zamanlarda ad?ndan s?kça söz ettiren Timothée Chalamet’in payla?t??? “Lady Bird”’ün , 90. Akademi Ödülleri’nde de En ?yi Film kategorisinde adayl??? bulunmakta.

 

2- The Florida Project

!f ?stanbul’un Galalar bölümü, bu y?l da Sundance’ten Venedik’e, Toronto’dan Cannes’a, dünyan?n önemli festivallerinde büyük ilgi görmü? filmlerin yan? s?ra ödül sezonunun öne ç?kan yap?mlar?n?n da Türkiye galalar?na ev sahipli?i yap?yor.

Bu yap?mlardan biri de; The Florida Project. ?ki y?l önce Iphone’la çekti?i “Tangerine” ile s?ra d??? bir ba?ar? yakalayan Sean Baker’?n 6 ya??ndaki Moone ve arkada?lar?n?n gözünden zorlu ve ç?k??s?z görünen yeti?kinler dünyas?n? anlatan, Willem Dafoe’nun Oscar adayl??? getiren oyunculu?uyla da heyecan uyand?ran ve y?l?n en iyileri listesinden dü?meyen bir film.

 


3- How to Talk to Girls at Parties / Partilerde K?z Tavlama Sanat?

John Cameron Mitchell’?n ‘Sandman’, ‘The Good Omens’ gibi kült romanlar?n yarat?c?s? Neil Gaiman’?n k?sa öyküsünden uyarlad??? ve Elle Fanning, Alex Sharp ve Nicole Kidman’l? kadrosuyla ???ldayan punk filmi How to Talk to Girls at Parties, heyecanla bekledi?imiz yap?mlar aras?nda.

 

 

4- Film Stars Don’t Die in Liverpool / Y?ld?zlar Asla Ölmez

Merakla bekledi?imiz bir di?er yap?m ise; Film Stars Don’t Die in Liverpool

90’lar?n kült filmi “The Acid House” ile tan?d???m?z ünlü ?ngiliz yönetmen Paul McGuigan’?n Peter Turner’?n gerçek an?lar?ndan yola ç?karak çekti?i ve eski bir Hollywood oyuncusuyla genç bir aktör aras?ndaki a?k hikâyesini konu alan, Jamie Bell ve Annette Bening aras?ndaki kimyayla çok konu?an film, !f ?stanbul’un öne ç?kan galalar?ndan olmaya aday.

 

 

5- Phantom Thread

Paul Thomas Anderson yönetmenli?inde çekilen film, 1950’lerin Londra’s?nda geçiyor. Ba?rolünde Daniel Day Lewis’in yer ald???n? belirtir, Oscar ödüllü oyuncunun filmin çekimleri s?ras?nda emeklili?ini duyurdu?unu hat?rlat?r?z. K?saca bu film, Lewis’i beyazperdede izlemek için son f?rsat!

 

 

6-Professor Marston & The Wonder Women

Angela Robinson’?n gösteri?siz yönetmenli?i ve Luke Evans, Rebecca Hall ve Bella Heathcote’un göz kama?t?ran performanslar?yla dikkat çeken film, bildi?imiz süper kahraman orijin hikayelerinden oldukça farkl? bir süper kahraman orijin hikayesi olan Professor Marston & The Wonder Women, Wonder Woman’?n yarat?c?s? Harvardl? psikolog William Moulton Marston’?n 1940’l? y?llardaki yarat?m sürecine e?lik etmemizi sa?l?yor.

 

 

7- Sevmek Zaman?

??te bu harika! Metin Erksan’?n unutulmaz ba?yap?tlar?ndan Sevmek Zaman?, restore edilmi? kopyas?yla !f’çiler için tekrar beyaz perdede.

 

 

8- Madame Hyde / Bayan Hyde

Serge Bozon’un, Robert Louis Stevenson’?n Dr. Jekyll ve Bay Hyde’?n Tuhaf Hikayesi’nden esinlenerek uyarlad???, eksantrik Bayan Hyde birçok sürpriz ve ç?lg?nl?kla dolu.

Isabelle Huppert’in, ö?rencileri ve i? arkada?lar?n?n küçümsedi?i utangaç lise ö?retmeni Bayan Géquil rolüyle dikkat çekti?i film; f?rt?nal? bir gecede laboratuvar?nda deney yaparken bir anda çarp?l?p kendinden geçen Bayan Géquil’deki fantastik de?i?imi anlat?yor.

 

9- David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Be? Y?l

!f music’in en heyecan veren filmlerinden ilki, 2013’te çekti?i “David Bowie: Five Years” ile Bowie hakk?nda yap?lm?? en iyi belgesellerden birini çekmi? Francis Whately’nin sanatç?n?n ölümünden sonra tamamlad??? filmi “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Be? Y?l”. David Bowie’nin ölümünden önce yay?nlad??? son iki albümü “The Next Day” (2013) ve “Blackstar”?n (2016) yan? s?ra kanserle mücadelesini ve hastal??? s?ras?nda yap?m?na ba?lad??? Broadway müzikali “Lazarus”u oda??na alan film, ar?iv görüntülerden yak?n arkada?lar?yla yap?lm?? söyle?ilere, ikon sanatç?dan hayranlar?na kalan son anlar olacak.

 


10- Born in Flames / Ate?lere Do?mak

!f kült’ün heyecan uyand?ran filmi, Lizzie Borden‘in ç???r açan feminist bilim kurgusu Born in Flames / Ate?lere Do?mak”!

1983 y?l?nda prömiyerini yapt??? Berlin Film Festivali’nde olay yaratan ve o günden beri say?s?z feministi etkileyen film, seyirciyi Amerikan tarihinin en bar??ç?l devriminden on y?l sonras? bir döneme götüren ve toplumsal cinsiyet meselelerinin bu dünya içinde nas?l kurulabilece?ini hayal eden bir distopya sunuyor. 70’lerden enfes müzikleri ve döneme dair gerçek belgesel görüntüleri harmanlayan kurgusuyla da ?a??rtan “Ate?lere Do?mak”, günümüzde bile feminist sinema teorisyenlerinin ba?ucu kaynaklar?ndan biri olmaya devam ediyor.

 

 

 

Total
1
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.