New York, Londra, Milano ve Paris moda maratonunun ard?ndan en iyi 2018 – 2019 Sonbahar/ K?? koleksiyonlar?n? s?ralaman?n zaman?…

 

Sacai

Chitose Obe kariyerinin en ba??ndan beri sahiplendi?i kurals?z tasar?m anlay???na, giyilebilir olma özelli?ini ta??yan nadir tasar?mc?lardan. Her sezon Sacai’ye tak?l?p kalmam?z?n en büyük sebeplerinden biri de bu. Önümüzdeki sezon için kulland??? motifler ve kusursuz karma?a olu?turan naylon, kürk ve yün birle?imi sezonun en hibrid koleksiyonu olma özelli?ini kazand?r?yor.

 

Calvin Klein

Raf Simons rüyas? t?pk? ilk koleksiyonda oldu?u gibi heyecan?n? devam ettiriyor. Hatta Simons, ?u zamana kadar ki en ba?ar?l? koleksiyonuna imza at?yor. Geçti?imiz sezon kendi Amerikan korku hikayesini çevirirken bu kez daha ?l?ml? fakat katmanl? bir koleksiyon sunuyor.

 

 

Balenciaga

Demna Gvasalia’n?n dünyas?nda her ?ey mümkün. Tan?d?k olan? al???lmad?k göstermeyi ondan daha iyi ba?aran yok. Paris Moda Haftas?’nda gösterdi?i koleksiyon d??ar?dan kaotik gözükse de içinde kendi düzenini bar?nd?r?yor. Üstü üste geçirdi?i parçalar ve keskin formlarla geçmi?e gönderme yaparken asl?nda gelece?in haritas?n? çiziyor.

 

Dries Van Noten

Moda disiplini konusunda Dries Van Noten’in eline su dökmek neredeyse imkans?z. Riski sevmeyen biri gibi gözükse de kendine has bir riski temsil etmeyi ise sevdi?i bir gerçek. Farkl? grafik desenler ve farkl? dokular? bir araya getirme konusundaki ustal??? podyumdan geçen her görünümü seyirlik hale getiriyor.

 

Alexander McQueen

Sarah Burton’un romantizm ve gotik olmak aras?nda yaratt??? pasla?ma bu sezonda k?r?lma ya??yor. Bu koleksiyonda dantele çok fazla yer yok. Aksine ?a??rtan, sert bir dile sahip ve vücuda yeni form kazand?ran kal?plar yer kazan?yor. Koleksiyona dinamizm kazand?ran bir di?er etken olan desenler ise Alexander McQueen’in an?s?n? ta??yor.

 

Marine Serre

Geçti?imiz y?l LVMH Prize’? kazanan Marine Serre, bu ödülü neden hak etti?ini ilk kez gerçekle?tirdi?i ?ovunda tekrar gösteriyor. Spor giyimi kendine has bir yorumla melezle?tiren Serre, moda literatürüne ‘futurewear’ kavram?n? kazand?r?yor. Art?k sahiplendi?i yeniay sembolünü görmek, moda endüstrisindeki heyecan?n yeni kar??l???.

 

Loewe

J.W. Anderson’?n Loewe için yapt?klar?n?n tan?m?, modern zarafeti ve sürreal feminenli?i gündelik hayata adapte edilebilir olarak k?lmak. Bu koleksiyon bir kez daha Anderson’?n tasar?m?, oyun alan? haline getirmeyi sevdi?ini gösteriyor. Parçalardaki bütünlü?ü bozan ek detaylar Anderson’? riske almaktan çok daha öteye ta??yor.

 

Prada

Miuccia Prada’n?n günümüz kodlar?n? çözme ve buna kendini entegre etme konusundaki ustal??? hala neden en büyük moda evlerinden ikisini yönetti?inin ispat?. Spor giyime adaptasyonu Prada’n?n tarihinde büyük yeri olan pocono naylonu tekrar podyuma getiriyor.

 

Maison Margiela

E?er gelecek ?u anda ya??yorsa, John Galliano sayesinde. Tasar?mc?, moda ad?na tasar?m yapmaktan ziyade hepimizin iyili?i ad?na fütüristik bir yap? in?a ediyor edas?nda bir koleksiyonla kar??m?za ç?k?yor.

 

Central Saint Martins/ Liam Johnson

Central Saint Martins mezunlar?n? birbirinden ay?rmak ne kadar do?ru bilmiyorum ama ?ovun aç?l???n? yapan Liam Johnson ?u zamana kadar görmedi?imiz ve belki de hasret kald???m?z yenilikçi bir ad?m at?yor. Geometrik formlar?n kusursuz bir ?ekilde vücutla uyum sa?lad??? tek parçalar, ayn? zamanda dillendirmek istemedi?im bir görsellik sunuyor.

 

Bunlar?n d???nda; Comme des Garçons, Miu Miu, Jil Sander, Marc Jacobs, Gucci, Louis Vuitton, Richard Quinn, Y/Project ise önümüzdeki sezon için heyecanland?ran isimler aras?nda…

 

Total
5
Shares

Bir cevap yazın