Getty
Getty

Güne? açt???na ve havalar ?s?nmaya ba?lad???na göre makyaj?m?zda da biraz de?i?iklik yapmam?z?n zaman? geldi. Daha taze ve genç makyajlar bahar aylar?na, k???n sürdü?ümüz bordo ve patl?can moru rujlardan daha çok yak??acakt?r.

 

1- DUMANLI MENEK?E

Instagram: @hungvanngo

Bu y?l mor ve tonlar? gözlerde ön plana ç?k?yor. Bu renkle makyaj yapman?n en güvenli yolu iyice da??t?lm?? ve dumanl? bir görünüm verilmi? olan stildir, böylece Paskalya yumurtas?na benzemekten kaç?nm?? oluruz.

Gözünüzün üzerinde 3 farkl? mor rengini birbirine kar??t?rarak daha iddial? bir görünüm elde edebilirsiniz, e?er daha soft bir görünüm ar?yorsan?z far?n?za çerçeve olarak lavanta rengini kullanabilirsiniz.

 

2- ROSE GOLD AYDINLATICI

Instagram: @namvo

Ayd?nlat?c? ç?lg?nl??? 2017 sonuna do?ru daha farkl? renklere geçi? yapt?, beyaz ve inci tonu ???lt?lardan farkl? olarak daha s?cak olan rose gold tonlar? ön plana ç?kt?.

Narince elmac?k kemiklerinize ve göz kapaklar?n?za uygulayabilirsiniz. Teninizin tonu ne olursa olsun rose gold çok ho? görünecektir.

 

3- METAL?K MAV? GÖLGELER

Instagram: @shaebutters

Makyaj trendlerinden en sevdi?imiz iki ?ey -par?lt?l? parlak biti?ler ve lacivert- bir araya geldi ve muhtemelen sezonun hem en iddial? hem de en ??k görüntüsünü ortaya ç?kard?.

Bu görünümün 80’leri hat?rlatmamas? için opak ve pigmenti zengin, içinde süt beyaz? renkler bar?nd?rmayan koyu bir mavi tonu seçmelisiniz. Makyaj?n?z?n geri kalan?n? ise do?al ve sade tutmal?s?n?z.

 

4- AL AL YANAKLAR

Instagram: @nikki_makeup

Gül pembesi ve canl? yanaklar bu bahar süper mat fondötenlerin ve güçlü kontur görünümlerinin yerini alacak. Yumu?ak pembe bir krem all??? yanaklar?n?za, hafifçe burnunuzun ucuna ve dudaklar?n?za uygulay?n. Sa?l?kl? görünen par?lt? için ise elmac?k kemiklerinize, göz p?narlar?n?za ve burun kemerinize ayd?nlat?c? uygulay?n.

 

5- ART DECO EYELINER

Instagram: @patrickta

Klasik kedi gözü görünümü hiçbir zaman trend d??? kalmayanlardan ama yine de birkaç yenilik eklenmedi demek do?ru olmaz. Klasik kedi gözünde oldu?u gibi daha yumu?ak geçi?li bir kuyruk yerine daha geometrik ve keskin bir kuyruk tercih ediliyor. Bu sezon daha keskin ve siyah mat bir eyeliner’?n ön planda olaca??n? söyleyebiliriz.

Total
12
Shares

Bir cevap yazın