Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Y?l?n en gözde ?ovu ufukta bizi bekliyor.

Her sene, dünyan?n en iyi modelleri, bu görkemli pistte, Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de milyonlarca dolar de?erinde p?rlantaya gömülü bir ?ekilde yürüyor.

Senenin en gözde müzisyenleri sahne al?rken, defileyi izlemek için de heyecanla bekleyen binlerce ki?iyi de unutmamak gerek.

2018’in ?ovu için haz?rl?klar devam ederken, hangi modellerin bu podyumda (yüksek ihtimal) yürüyeceklerine göz atmaya ne dersiniz?

Listeye eklenen yeni isimlere ?uradan göz atabilirsiniz, biz ?u an yeni isimleri gölgede b?rakacak gibi duran eski melekleri radara al?yoruz

1/32

Sara Sampaio

Melek Sara Sampaio’nun sadece birkaç hafta önce payla?t??? VS çekimlerinden yola ç?k?yoruz ve podyumda yürüme ihtimalinin emin bir bahis oldu?unu dü?ünüyoruz.

2/32 +

Candice Swanepoel

Haziran ay?nda ikinci o?lunu dünyaya getiren model Candice Swanepoel’in 2018 gösterisini atlay?p atlayamayaca?? merak ediliyordu ama Instagram’?ndan yapt??? payla??mla, bu ?ova çoktan haz?r oldu?unu do?rulad?.

3/32 +

Stella Maxwell

Tüm y?l?n en çal??kan isimlerinden olan Stella’y? bu podyumda görece?imiz için mutluyuz.

4/32 +

Behati Prinsloo

Son iki ?ova çocuklar? Dusky ve Gio’ya olan hamileliklerinden dolay? kat?lamayan, Behati’nin 2018’deki büyük geri dönü?ünü heyecanla bekliyoruz.

5/32 +

Jasmine Tookes

Victoria’s Secret Fashion Show’da podyumda s?raya girecek isimlerden.

6/32 +

Elsa Hosk

Favori meleklerimizden.

7/32

Bella Hadid

Melek olmasa da, podyumun hakk?n? veren modellerden olan Bella Hadid, muhtemelen bu sene üçüncü ?ovuna kat?lacak.

Gigi Hadid

?angay’da 2017 y?l?nda gerçekle?en ?ova kat?lmasa da, Gigi’nin bu y?l kanatlar?n? yeniden canland?raca??n? konu?ulanlar aras?nda.

Romee Strijd

Melek Romee, podyumda yürüme ihtimalini garanti alt?na alan isimlerden.

Lais Ribeiro

Lais Ribeiro, bu sene yine Fantasy Bra’y? giymeyebilir ancak Lais ?ovun hala önemli bir parças? olmaya devam edecek.

Martha Hunt

Victoria’s Secret çekimlerini iki hafta önce instagram’?ndan payla??yor olmas? Marta Hunt’?n da bu podyumda yürüyece?ine önemli bir i?aret.

Taylor Hill

Tüm y?l boyunca istikrarl? bir ?ekilde çal??an Taylor Hill, podyumda bir rüzgar estirecek meleklerden.

Barbara Palvin +

2018 y?l?nda podyuma geri dönmeye haz?rlanan meleklerden biri de Barbara Palvin.

Georgia Fowler

?lk kez 2015 y?l?nda podyumda yürüyen Victoria’s Secret mele?i Georgia Fowler, bu sene de podyumda y?ld?z?n? parlatmaya haz?rlan?yor.

Total
2
Shares