Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Makyaj bir süreli?ine güzellik sektörünü domine etmi? olabilir ancak cilt bak?m? bu y?l gücünü geri al?yor!

Hepimiz biliyoruz ki çok fazla makyaj ciltte t?kan?kl?klara ve k?zar?kl?klara neden olabilir. Cildinizde verdi?iniz “makyaj partisinden” sonra cildinizi dinlendirmeniz ve eski gücünü geri kazand?rman?z gerekecek.

??te cilt bak?m? gücünü yeniden kazan?rken; 2018’i ele geçirecek cilt bak?m? trendlerini sizler için listeledik.

Foto?raf: Pinterest +

 

Bilinçli Tüketim

Söz konusu cilt bak?m? oldu?unda her zaman 1 numaral? sorumu? ?u oluyor: “??e yar?yor mu?” Ama ?imdi sorular?m?za ” do?a dostu mu?” k?sm? da eklendi.

Ünlü Cult Beauty’nin kurucusu Alexia Inge “önümüzdeki bir kaç y?l içerisinde ço?u markan?n do?a dostu ambalaja geçi? yapaca??na inan?yoruz.” diyor.

Ayr?ca Margate’in k?y?s?ndaki yosunlardan elle toplan?p yap?lan banyo peelingleri de popüleritesini artt?racak. “?? istihdam? sa?lamakla kalm?yor; k?y?lar?nda temiz kalmas?n? sa?l?yor bu trend” diye ekliyor Inge.

Haeckels Traditional Seaweed Bath

Dr Nigma Talib Healthy Flora Supplement

Advanced Nutrition Programme

Yeti?kin aknesi

Akne ile sava?an takviyelerden sonra yeni dura??m?z yeti?kin aknelerine odaklanmak. Space NK direktörü Margaret Mitchell “Birkaç nedenin nedeni var” diyor. “Makyaj?n patlamas?yla birlikte insanlar cildini daha t?kanm?? olarak görüyorlar, cilt bak?m?na giden mü?terilerin dile getirdi?i sorunlar geleneksel. Art?k ya?lanma kar??t? ihtiyaçlar out;t?kan?kl?k ve lekeler ile sava?mak in.”

Tata Harper‘?n yeni ç?kacak temizleme losyonunun yan? s?ra 111 Skin markas?n?n fakrl? akne tipleri için ç?karaca?? serumlar? merakla bekliyoruz.

 

I??lt? veren ürünler

I??ldayan cilt trendinin hiçbir yere gitti?i yok; özellikle cildi ayd?nlatan ve gözenekleri s?k??t?ran C vitamini popüleritesini bu y?l da koruyor.

Asitler ve soyulur ?eklinde eksfoliyasyon, 2018’de tüketiciler taraf?ndan da popülerlik kazand?racak. “Asitlere odaklanan birçok lansman görüyoruz, çünkü markalar bunun tüketicilerin cilt bak?m rutinlerinde yeni bir ad?m oldu?unu fark ediyorlar. Asitler art?k tonerlerden pedlere ve serum benzeri s?v?lara kadar her formda.

Rodial Vit C Brightening Cleansing Pads

Fütüristik aletler

Daha  güçlü uygulamalar sunan teknolojik güzellik aletleri daha da farkl? bir konuma ula?acak. Mesela bir ka??t maskeden edinece?iniz tüm yarar? 90 san?yede alman?z? sa?layan FOREO’nun UFO ürünü gibi.


Frans?z Carita markas?n?n My C.L.E. ürünü ise LEd ???klar? ile kusursuz bir cilt bak?m? imkan? sunuyor. K?rm?z? ???k çizgiler ve k?r???kl?klar; mavi ???k k?zar?kl?klar ye?il ise pigmentasyon bak?m? sa?layan bu cihaz cildinizin ???lt?s?n? da koruyor.

Dr Dennis Gross’un Spectralite cihaz? ise amber ve k?rm?z? renklerdeki LED ???klar? ile kolajen üretimine yard?mc? olup göz çevresindeki k?r???klarda iki haftada sonuç vermeyi vaat ediyor.

 

Plastik maskeler

??te Pinterest’in me?hur etti?i bir di?er cilt bak?m trendi. Halihaz?rda ka??t maskeler banyomuzda bir dolapl?k yer kaplarken; Kore’den ç?kan plastik maskeler için de yer açmaya haz?r?z!

Daha çok geleneksel maskeler gibi olan bu kauçuk maskeler; ?slakken uygulan?p kuruyunca ç?kar?l?yor.

Dr Jart + Firm Lover

Dr Dennis Gross Hyaluronic Marine Hydrating Modeling Mask

Güzellik uykusu

Newby Hands’e göre “gece art?k yeni gündüz.” Net-A-Porter mü?terileri aras?nda da “gece rutini” sekmesinin çok popüler oldu?unu dü?ünürsek bu do?ru olabilir.

“Art?k olay sadece makyaj?n?z? silin ve yat?n k?sm?ndan ibaret de?il.

Uyurken cildinize bakman?n çok daha farkl? yollar? var. Derin temizleme için Ziip Beauty’in yüz cihaz? gibi aletleri kullanarak uyku maskeleri katman?ndan çok say?da ürün kullan?ld???n? görüyoruz. Gece rutini sadece cilt bak?m? ürünleriyle ilgili de?il, mesela ipek yast?k k?l?f? ve uyku maskeleri de oldukça önemli.

 

Total
2
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.