Aral?k ay?n?n en sevdi?imiz yan?, kendimizi yeni y?la haz?rlarken bitirmek üzere oldu?umuz y?l? da h?zl?ca gözden geçirmemizi sa?lamas?.

Marieclaire.com.tr’de de, bu gözden geçirmeler, kar??n?za s?k s?k ç?kacak yeni listeler halinde yer alacak. Bu listelerin  en k?ymetlilerinden biri; 2018 y?l?n?n en iyi romanlar?.

idefix’in edebiyat dünyas?n?n nabz?n? tutarak olu?turdu?u “2018 y?l?n?n en iyi 50 roman?” listesi; kitapseverlerin y?llar sonra bile geriye dönüp bakt???nda tüm senenin en çok ilgi gören kitaplar?n? bir ç?rp?da görebilece?i önemde.

Yay?n dünyas?ndan pek çok önemli editör, ele?tirmen ve yazar?n oylamas? sonucunda belirlenen listede, David Grossman’?n 2017’de Uluslararas? Man Booker Ödülü’nü kazanan kitab? “Bir At Bir Bara Girmi?” zirvede yer al?yor.

Listenin tamam?n? a?a??da bulabilirsiniz.

#1 Bir At Bara Girmi? David Grossman Siren Yay?nlar?
#2 Mahcubiyet ve Haysiyet Dag Solstad YKY Yay?nlar?
#3 Bildi?imiz Dünyan?n Sonu Erlend Loe YKY Yay?nlar?
#4 Sürüklenme Latife Tekin Can Yay?nlar?
#5 Â??klar Delidir ya da Yaz? Tura Ayfer Tunç Can Yay?nlar?
#6 Yapraklar Evi Mark Z. Danielewski Monokl
#7 Labirent Burhan Sönmez ?leti?im Yay?nlar?
#8 Ac? Bir Ba?lang?ç Bu Javier Marias YKY Yay?nlar?
#9 Safl?k Jonathan Franzen Sel Yay?nc?l?k
#10 Kan?n? Satan Adam Yu Hua Jaguar Kitap
#11 Dünyadan A?a?? Gaye Boral?o?lu ?leti?im Yay?nlar?
#12 Kumandan? Öldürmek Haruki Murakami Do?an Kitap
#13 Ba?kas?n?n Yüzü Kobo Abe Monokl
#14 Yedi Y?l Peter Stamm Nebula
#15 Suat’?n Mektubu Ahmet Hamdi Tanp?nar Dergah Yay?nlar?
#16 Y Cem Aka? Can Yay?nlar?
#17 Rüzgâr?n ?ark?s?n? Dinle Haruki Murakami Do?an Kitap
#18 Sad?k Ruslan Georgi Vladimov Jaguar Kitap
#19 Felaketzedeler Evi Guillermo Rosales Jaguar Kitap
#20 ?hti?am Vladimir Nabokov ?leti?im Yay?nlar?
#21 Peygamberin Endi?esi Yavuz Ekinci Do?an Kitap
#22 Ajar Bar?? And?r?nl? Ç?nar Yay?nlar?
#23 Gidiyor Gitti Gitmi? Jenny Erpenbeck Can Yay?nlar?
#24 Islak Bal?k Volker Kutscher ?leti?im Yay?nlar?
#25 Unutman?n Genel Teorisi Jose Eduardo Agualusa Tima? Yay?nlar?
#26 Kalp Gidince Margaret Atwood Do?an Kitap
#27 Misafir Nermin Y?ld?r?m Hep Kitap
#28 Manves City Latife Tekin Can Yay?nlar?
#29 Melezler Stephen Graham Jones ?thaki Yay?nlar?
#30 Tuhafl?klar Fabrikas? Eyüp Aygün Tay?ir ?leti?im Yay?nlar?
#31 Bahar Ya?murlar? Karl Ove Knausgaard Monokl
#32 Elimde Viyoletler Beklenen Sevgili Selim ?leri Everest Yay?nlar?
#33 Alt?n Ev Salman Rushdie Can Yay?nlar?
#34 Bir Kutup Ay?s?n?n An?lar? Yoko Tawada Siren Yay?nlar?
#35 Dans Zaman? Zadie Smith Everest Yay?nlar?
#36 Falconer Hapishanesi John Cheever Can Yay?nlar?
#37 Yabanc? Bir Baba Eduardo Berti Metis
#38 Yolun Sonundaki Ev Oya Baydar Can Yay?nlar?
#39 Hansen’in Evlatlar? Ognjen Spahic Dedalus
#40 Hat?rla ?smail Güzelsoy Do?an Kitap
#41 Manken Ch’oe Yun Ç?nar Yay?nlar?
#42 Te?kilat?n Gözdesi Dominique Manotti Dipnot Yay?nlar?
#43 Titan’?n Sirenleri Kurt Vonnegut Can Yay?nlar?
#44 Akrabalar ?van ?vanoviç Panayev Ayr?nt? Yay?nlar?
#45 Belle?in K?zlar? Peter Narjarian Aras Yay?nc?l?k
#46 Dönü? Alberto Manguel K?rm?z? Kedi
#47 Raydan Ç?kan Trenler Hernan Ronsino Ç?nar Yay?nlar?
#48 Sessizli?e Hayranl?k Abdulrazak Gurnah ?leti?im Yay?nlar?
#49 A?k Aptall??? Wilhelm Genazino Jaguar Kitap
#50 Sessiz Ölüm Volker Kutscher ?leti?im Yay?nlar?

Total
0
Shares