?li?kiler ba?lar ve bazen biter. 2018, a?klar?na tan?kl?k etti?imiz baz? ünlü isimlerin ayr?l?k y?l? olarak an?lacak. Gelin bu isimleri hep birlikte hat?rlayal?m:

Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu +


Yakla??k üç y?ld?r a?k ya?ayan çift Kas?m 2018 itibariyle ili?kilerine son verdi.

Burçin Terzio?lu ve ?lker Kaleli +

Poyraz Karayel dizisinde ba?layan a?klar? üç buçuk y?l süren çift gözlerden uzak bir ili?ki ya??yordu. Çiftin ayr?l?klar? da sessiz oldu.

Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas +

2013 y?l?nda ili?kilerini evlili?e ta??yan çift 5 y?l?n ard?ndan 2018’de bo?anma karar? ald?. Dostça yollar?n? ay?ran Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal‘?n Civan Mert isminde o?ullar? var.

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal +

10 y?ll?k evliliklerini sonland?ran di?er iki isim ise Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oldu. ?ki o?ullar? bulunan Sandal ve Jahovic anla?mal? olarak bo?and? ve o?ullar? için s?kl?kla bir araya geliyorlar.

Hande Ataizi ve Benjamin Harvey +

2012 y?l?nda evlenen iki isim 2018’de yollar?n? ay?rd?.

Ece Yosmao?lu ve Ozan Do?ulu +

2007 y?l?nda evlenen ve üç çocuklar? bulunan çift anla?mal? olarak 2018’de yollar?n? ay?rd?.

S?la ve Ahmet Kural +

Ayr?l?p bar??arak sürdürdükleri ili?kilerini 2018’de sonland?ran iki isim ?u s?ralar ?iddet iddialar?yla mahkeme sürecindeler.

Jenny Slate ve Chris Evans +

Yakla??n iki y?l süren ili?kileri 2018 Mart ay?nda sonland?.

Alessandra Ambrosio ve Jamie Mazur +

2008’den bu yana ni?anl? olup on y?l?n ard?ndan ili?kilerini noktalayan çiftin iki çocuklar? var.

Ariana Grande- Pete Davidson +

Haziran ay?nda ni?anlanan çift Ekim ay?nda ili?kilerini sonland?rd?.

Jenna Dewan ve Channing Tatum +

 

2006 film setinde tan???p 2009’da evlenen çift Hollywood’un rüya çifti olarak görülüyordu. Bir k?zlar? bulunan ikili 2018 Nisan ay?nda severek ayr?ld?klar?n? ve çocuklar? için hala bir aile olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kourtney Kardashian ve Younes Bendjima +

Yakla??k iki y?ll?k ili?kilerinin ard?ndan iki isim yollar?n? ay?rd?.

Cheryl ve Liam Payne +

?ki y?l? a?k?n süre birliktelik ya?ayan Cheryl ve Liam Payne Temmuz ay?nda ili?kilerine son verdi.

Paris Hilton ve Chris Zylka +

Çift 10 ayl?k bir ni?anl?l?k sürecinin ard?ndan yollar?n? ay?rd?.

Chloë Grace Moretz ve Brooklyn Beckham +

?kili, Beckham’?n ba?ka bir kad?nla ç?kan samimi görüntülerinin ard?ndan ili?kilerine son verdi.

Total
5
Shares