Google’? açmak ve markan?n ad?n? büyük beyaz arama çubu?una yazmak…

Güzellik ürünleri hakk?nda yeni ve güncel bilgilere kavu?mak için yine bilgisayar ba??nda ya da telefonunuzla yak?n temas halindesiniz de?il mi?

Elbette ki, yaln?z de?ilsiniz. 
2018’in Google’da dünya çap?nda en çok aranan güzellik markalar?, bu ara?t?rma sürecinize bir katk?da bulunur diye tahmin ediyoruz. Bu popülerlik yar???n? kazanan markalar ve neden öne ç?kt?klar?na dair notlar a?a??da sizi bekliyor.

#10 Lilly Lashes

Bu takma kirpik markas?n?n listede olmas?n?n en önemli sebebi; insanlar?n tercih etti?i Kylie Jenner kirpiklerine götüren kolay yol olmas? gibi duruyor.

Maskara ya da üç saat yap??t?rma tedavisi gerektirmeyen pratik bir yol ne de olsa.  

#9 Anastasia Beverly Hills

Muhte?em renkleri, onun bu listede yer almas?n?n en gerçek nedenlerinden. 2018’de makyaj çantalar?n?n vazgeçilmez markas? oldu?u kesin. 

#8 Shiseido

Bu y?l, Shiseido, ??k siyah ambalajlarda yeni bir ürün sunmay? içeren büyük bir küresel marka döngüsünden geçti. Bu kare uçlu kremsi rujlar, uzun ömürlü olu?lar?yla dikkat çekiyor.

#7 L’Oréal

L’Oréal, Google’?n ilk 10 arama listesinin ?a??rt?c? olmayan, bir kitle güzellik markas?. Ayn? zamanda çat?s? alt?nda Garnier, Essie ve NYX gibi say?s?z di?er büyük markalara da sahip. 

#6: Milk Makeup

Geçti?imiz sene Milk Makeup hakk?nda yeni yeni bir ?eyler duymaya ba?l?yorduk. Google aramalar?nda 2017 y?l?n? da ilk be?te bitirmi?ti hatta.

Marka, 2018’de de bu gücünü göstermeye ve büyütmeye devam etti. 

#5 Pat McGrath

Kült bir marka haline gelen ve rujlar?yla kitleleri pe?inden sürükleyen bu markan?n  listede olmas?na ?a??rmad?k tabii ki.

#4 Thrive Causemetics

Marka, güzellik ürünlerinin üretilme ?eklini de?i?tirmek için bir görev üstlendi ve bu y?l da R29 Güzellik ?novasyon Ödülü’nü kazand?. Ürünlerinin de vegan, sülfat ve paraben içermedi?ini hat?rlatal?m. Bu özel kozmetik markas?n?n ürünleri Los Angeles’ta küçük ölçekli bir laboratuarda formüle edilmekte.

Markan?n ürünlerinden her sat?n al?mda, fonlara ve hay?r amaçl? hizmet veren kurumlara da ba???lar toplanmakta.

#3 Makeup Revolution

Bir dizi ekonomik fiyatl? kozmetik ürününü formüle eden Londra merkezli bir güzellik ?irketi olan Makeup Revolution, listenin y?ld?z markalar?ndan.

#2 Charlotte Tilbury

Londra merkezli bu güzellik markas?, ?ngiltere’deki ünlülerin ve modellerin vazgeçilmezlerinden.

#1 Beautycounter

Bu y?l Google’?n arama sonuçlar?n?n en üst s?ras?nda yer alan kozmetik markas? tam kar??n?zda.

Güvenli, toksik olmayan ve etkili ürünler sunman?n aç?k bir misyonuyla, kullan?c?lar?n? daha ?effaf seçeneklere do?ru yöneltiyor. 


Total
0
Shares