2018’de gerek defilelerde gerekse sosyal hesaplar?nda pek çok de?i?ik trende rastlad?k. Nihayetinde ço?u sokaklara ta??namadan sadece Instagram hesaplar?nda bir an? olarak kald?. Bu ç?lg?n -dürüst olmak gerekirse do?ru kelime “saçma”- trendleri hep birlikte hat?rlayal?m.

1# Hacimli Saçlar

Saç artisti Guido Palau, Valentino defilesinde modellere 60’l? y?llardan ilham alan hacimli bir model uygulayarak dikkat çekti.

2# Stormi T?rnaklar

View this post on Instagram

@kyliejenner ‘s and Stormi’s Nails ?? Video by @edo_movs

A post shared by Nail Sunny (@nail_sunny) on

Kylie Jenner‘in k?z? Stormi ile payla?t??? ilk foto?raf?n?n bu t?rnaklara yans?yan hali sizce de biraz tüyler ürpertici de?il mi?

3# Sar? All?k


Elmac?k kemiklerini ve yanaklar? sarartan bu uygulama listemizde en normal ve uygulanabilir olan trend.

4# Kraliyet Etkisi

Y?l?n dü?ününün sahipleri Prens Harry ve Meghan Markle‘?n me?hur pozlar?n? dudaklar?n?za ta??yacak kadar cesur musunuz?

5# Tirbü?on T?rnaklar

Yorumu size b?rak?yoruz.

6# Bitkisel Ka?lar

Çiçek ve botanik sevgisi bahçesini a?anlar için uygun bir alternatif.

7# Kalem Ka?lar

Kalem ka?” te?bihinin gerçe?e dönü?mü? hali.

8# Pastel Saçlar

Zevke göre uygulanabilecek bir trend daha. Yine de iddial? oldu?u kesin.

9# Zincir Gözler

Makyaj sanatç?s? James Molloy iddial? bir görünüm olu?turdu.

10# Gökku?a?? Ka?lar

Gökku?a??n?n renklerini ka?lar?n?za ta??maya ne dersiniz?

Görüyoruz ki, 2018 özellikle ka?larda ve t?rnaklarda fazlas?yla yenili?in denendi?i bir y?l olmu?.

Total
0
Shares