Film dünyas?n?n ödüllendirme sisteminin en çok bilineni ku?kusuz Akademi Ödülleri yani Oscar’lar.

Her ne kadar ele?tirmenler, y?lda belirli say?da film yap?ld??? için bu ödül töreninin eski y?llarda daha anlaml? oldu?unu dü?ünse de, tören her geçen y?l ad?ndan daha da konu?turmaya devam ediyor.

?imdi ise her y?l kelimenin tam anlam?yla bu “rüyay?” ya?amak isteyen binlerce insan var ve onlar? birbirlerine kar?? yarg?laman?n adilli?i konu?ulmakta.

Peki, bu durum Akademi’nin ne kadar umrunda dersiniz? 2009 y?l?nda “En ?yi Film” kategorisinin on adaya ç?kar?lmas?n?n haricinde, di?er kategorileri be?te b?rakmay? tercih ediyorlar.

Bu da, her y?l sadece bir avuç performans?n konu?ulmas?na neden oluyor. 2019 Akademi Ödülleri için geri say?mda oldu?umuz bu günlerde, ödüle lay?k performans konusunda kimlerin ad? geçecek merakla bekliyoruz.

Ama a?a??daki performanslardan mutlaka birinin bu listede yer almas?n?n gerekti?ini dü?ünüyoruz.

Joaquin Phoenix | You Were Never Really Here

Joaquin Phoenix ismi “En ?yi Erkek Oyuncu” kategorisinde yer alacakt?r diye tahmin ediyoruz.

Onun, bu y?lki muhte?em performans? asla göz ard? edilemez.

Natalie Portman | Vox Lux

“En ?yi Kad?n Oyuncu” kategorisi için en güçlü adaylardan biri. Filmde ünlü bir pop y?ld?z?n? canland?ran Portman, adayl??? ?imdiden rezerve etti diyebiliriz.

Rachel McAdams | Disobedience

?taatsizlik içindeki dindar bir Yahudi kar?s? olarak oynad??? rol, onun y?ld?z?n?n tekrar parlad??? performanslardan oldu diyebiliriz. “En ?yi Kad?n Oyuncu” kategorisinde kesinlikle o “yar???n” içinde olmal?.

Regina Hall | Support the Girls

Hall’un “En ?yi Yard?mc? Kad?n Oyuncu” için iddial? bir performansa imza att???n? söyleyebiliriz.
Ba?ar?l? bir performans?n nas?l sergilenece?ini ispatl?yor.

Zoe Kazan |The Ballad of Buster Scruggs

“En ?yi Yard?mc? Kad?n Oyuncu” kategorisinin olmazsa olmaz di?er oyuncular?ndan biri de Zoe Kazan.

Coen karde?lerin bu son filminde sergiledi?i performans?n onu daha ileri ta??yaca?? bir gerçek.

Rafael Casal | Blindspotting

E?er ana karakteri destekleyen ve geli?tiren bir performans söz konusu ise o zaman kesinlikle Rafael Casal’dan bahsetmeli.

“En ?yi Yard?mc? Erkek Oyuncu” için ku?kusuz en güçlü adaylardan.


Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.