2019'un, yükseli?teki y?ld?zlar? seyretmek için oldukça keyifli bir y?l olaca??n? söylemek mümkün.

Zaman içerisinde ?ans kimlerden yana olacak bilinmez ama bu y?l onlar? hayran kalarak izleyece?imiz ortada.

??te 2019'da yükseli?ini seyredece?imiz yeni y?ld?zlar.

Lucy Boynton +

Bohemian Rhapsody filmindeki performans?yla y?ld?z? parlayan Boynton, ayn? zamanda filmin ba?rolünde yer alan Rami Malek ile de ya?ad??? ili?kiyle dikkat çekmekte.

Dikkat çekici giyim tarz? ve güzellik görünümüyle de radara tak?lan oyuncu, önümüzdeki günlerde bir Netflix komedi dizisi olan The Politician'da da kar??m?za ç?kacak.

Naomi Scott +

Naomi Scott ad?n? 2019'da s?kça duymaya haz?r olun. ?ngiliz aktris ilk olarak Disney'in Aladdin filminde Prenses Yasemin karakteriyle kar??m?za ç?kacak. Prenses olmaktan çok daha fazlas?n? da sunmaya haz?rlanan Scott, çekimleri devam etmekte olan Charlie'nin Melekleri'nden biri olarak da beyaz perdede yer alacak.

Onu izlemek için sab?rs?zlanmakta haks?z de?iliz de?il mi?

Joey King +

19 ya??ndaki oyuncu, 2010 y?l?ndan beri sektörde yer almakta. Fakat en iyi performans?n? henüz izlemedik. Heyecanla beklenen The Act isimli dizide rol alan King, çarp?c? bir rolle kar??m?za ç?kacak.

Florence Pugh +

?u s?ralar Fighting with My Family filmindeki ba?ar?l? performans?yla konu?ulan Pugh, çekimleri devam etmekte olan Little Women filmindeki performans?yla da ad?n? daha geni? kitlelere duyurmaya haz?rlan?yor.

Eliza Scalen +

Ba?rolünde Amy Adams'?n yer ald??? HBO'nun Sharp Objects dizisindeki performans?yla y?ld?z? parlayan 20 ya??ndaki Scalen,
 Little Women filminde yer almaya haz?rlanan oyunculardan.