Bugün 21 Aral?k yani k?? gündönümü!

21 Aral?k’?n bu özelli?i Gregoryen Takvimi’yle belirlenmi?tir. 355. (art?k y?llarda 356.) günüdür. Y?l sonuna kadar kalan 10 günü temsil edilen bugün, k?? gün dönümü olarak adland?r?l?r.

Peki, 21 Aral?k tarihinde nar k?rma gelene?i nereden geliyor?

Genellikle 21 Aral?k’ta gerçekle?en nar k?rma gelene?i y?lba??ndan önce veya y?lba?? günü yap?lan bir gelenektir.

Bu gelene?e göre, k?r?lan nar ne kadar patlarsa, taneleri ne kadar geni? ve uzak alana yay?l?rsa, bereket ve bollu?un evde o kadar çok bulunaca??na inan?l?yor. Siz de bugün nar k?rarak ?ans?n?z? deneyebilirsiniz!

?ifa olarak kullan?lan ayn? zamanda bolluk, bereket ve do?urganl??? temsil eden nar?n tarihi Antik Yunan’a dayansa da Eski M?s?r için de önemli bir besindir. Eski M?s?r’da din adamlar? taraf?ndan kutsal say?lan nar?n taneleri ya?am?n sembolü olarak görülür. Her y?l 21 Aral?k’ta ak?llara gelen nar k?rma gelene?i hem bizim topraklar?m?zda, hem de dünyada pek çok bölgeye yay?lan tatl? bir inan??t?r.

K?? gündönümünün meyvesi olarak an?lan nar, her ülke için farkl? anlamlar içerse de hepsinde pozitif duygular? an?msat?r.

Total
16
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.