25 Eylül 2018’de Koç burcunda (1. derecesinde) meydana gelecek olan dolunay; pek çok burç için yeni bir dönem açarken; yine bir ço?u için de bir dönemi kapatacak.

Bireyselli?in temsilcisi olan Koç burcunda meydana gelecek bu sert tutulmada; yükseleni özellikle Koç, Terazi, Yengeç ve O?lak olanlar için duygusal etkiler 28 Eylül’e dek sürecek.

??te Koç burcunda gerçekle?ecek dolunay?n burçlara etkileri: 

Koç

Son dönemde özellikle duygular?n?zla hareket ediyorsunuz. Mant???n?za kulak vermeyi denerseniz; bu dolunay size büyük bir avantaj olarak geri dönebilir.

Bo?a

Hisleriniz konusunda hiç olmad??? kadar güçlüsünüz. Bu süreçteki rüyalar?n?z ve tahminleriniz; dileklerinizle birlikte gerçekle?ecek.

?kizler

Finansal aç?dan sizi s?k?nt?l? günler bekliyor. Unuttu?unuz bir borç gündeme gelebilir veya yüksek harcama yapabilirsiniz. Harcamalardan ve borç vermekten kaç?n?n.

Yengeç

Kariyer aç?s?ndan oldukça ?ansl? bir döneme giriyorsunuz. Ailenize ve i? arkada?lar?n?za kulak verirseniz; pek çok olumlu sonuç ya?ayacaks?n?z. Yeni i? fikirlerinizi hayata geçirmenin tam zaman?.

Aslan

Bu dolunay size seyahat iste?i getirebilir. Uzun süredir kabu?una çekilen aslanlar, eski sosyal hayat?na bu dolunay ile birlikte geri dönüyor.

Ba?ak

Maddi aç?dan dikkatli olmas? gereken bir di?er burç da Ba?aklar. Psikolojik olarak baz? s?k?nt?lar?n?z bitebilir ancak harcamalar?n?za dikkat etmelisiniz.

 

Terazi

Duygular?n?zdan emin olamayaca??n?z bir döneme giriyorsunuz. Karars?z oldu?unuz konular için Ekim ay?n? bekleyin.

Akrep

Ayn? hatalar? yeniden yapmaya meyillisiniz. ?? ya da ili?kilerde ayr?l?k ya?anabilir ancak umudunuzu kaybetmeyin zira Ekim ay? sizin için çok güzel geçecek.

Yay

Bu süreçte özellikle ailenizden çok destek alacaks?n?z. Ele?tiri ald???n?z konular? düzeltme yoluna gidiyorsunuz.

O?lak

Ani kararlardan kaç?n?n. pek çok önemli karar için dolunay?n etkilerinin geçmesini bekleyin.

Kova

Uzun süredir kendinizi dinlemiyor; mola vermiyorsunuz. Zihninize biraz izin verin ve dü?ünmeyi b?rak?n. Dolunay size pek çok sorunun cevab?n? getirecek.

Bal?k

Gelirlerinizde meydana gelecek de?i?iklikler sizi ödeme konusunda zora sokabilir.

Total
7
Shares