Bir Koreli, bir Amerikal?, bir Kenyal? ve bir de Türk (Yar? ?talyan)…

3 Yabanc? 1 Türk’, Youtube’ta milletlerin farkl?l?klar?n? kar??la?t?rarak bilgilendirici içerikleri mizah yoluyla anlat?yor. Üstelik Türkçe!

?çerik yoksunu dipsiz Youtuber çukuru içinde iyi bir alan yaratmaya çal??an 3Y1T ile tan???n.

Michele Cedolin, Chaby Han, Louis Stotesbery ve Joel Moriasi ile gerçekle?tirdi?imiz bu keyifli sohbet Marie Claire Man’in yeni say?s?nda sizi bekliyor.

Sosyal medyadan s?k?ld???n?z zamanlar oluyor mu?
C.H.:
Bir buçuk ay telefonsuz gezdim.
L.S.: Dünyan?n en s?k?c? zaman?yd?.
C.H.: Hay?r, hayat?mdaki en mutlu bir buçuk ayd?. O kadar rahatt?m ki telefonsuz. Ben sosyal medyadan arada çok bunal?yorum ya.
M.C.: Ben 21 gün telefonsuz askerde ne yapaca??m diye kara kara dü?ünüyorum. Biraz ba??ml?y?m. Yorumlara bak?yorum. Televizyon seyretmiyorum. Sürekli YouTube’da, Instagram’da zaman geçiriyorum.


Röportaj: Selen Meço?lu

Foto?raflar: Jiyan K?z?lbo?a

Total
0
Shares