Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Emre Do?ru ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? çekti?inizde kaç ya??ndayd?n?z?
?lk kapa??m? 27 ya??nda Tu?çe Kazaz ile çekmi?tim.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze k?yasla nas?ld??
Profesyonel anlamda dijitale ilk giri? günleriydi. Stresli ve tela?l?yd?k. Sa? olsun dostum Ali ?hsan Hayk?r’dan, iyi sonuç alabilmek için büyük makinalar kiral?yorduk. O zamanlar bir foto?raf, kameradan bir dakikada aktar?l?yordu. ?imdiki gibi süratli de?ildi. Ama Marie Claire ve moda ile ilk ba?lant?m kapak çekerek olmad?. Fato? Yal?n zamanlar?nda Tamer Y?lmaz beni model olarak çekmi?ti. Bu anlamda daha özel bir yeri var Marie Claire’in benim için. Daha sonra, y?llar içinde en çok kapak çekti?im dergi olmu?.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
Özellikle Paris’te çekti?imiz Eylül 2018 kapa??m?z çok e?lenceli olmu?tu.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??
Dergi çekimlerinin en sevdi?im taraf? daha amatör ruhla i?lenen prodüksiyonlar, küçük ekiple gezilen bilinmedik sokaklar, caddeler… Önünüze denk gelen bir klasik arabay? durdurup çekime dâhil etmek, bir anda sokaktaki bir köpe?i kullanmak modelin elinde… Yüz ki?ilik büyük reklam çekimlerine k?yasla, bana katt??? do?all?k ve özgürlük hâlâ tatmin edici.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…
Y?llard?r biz foto?rafç?lara büyük katk?s? olmu? bir dergisiniz. En az 30 y?l daha foto?rafç?l?k yapaca??m bu y?llarda bana katt?klar?n?z azalmayacak. Marie Claire Türkiye’nin 30. ya??n? gönülden kutluyorum.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.