Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Emre Güven ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? çekti?inizde kaç ya??ndayd?n?z?
?lk Marie Claire kapa??m? çekti?imde 25 ya??ndayd?m.


O tarihlerde kapak çekmek günümüze k?yasla nas?ld??
Çok farkl? de?ildi. Belki geçmi?te imkânlar?m?z ?imdiye oranla birazc?k daha fazlayd?. Ne olursa olsun o zaman da heyecanl?yd?, ?imdi de son derece heyecanl? bence.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
Çok spesifik bir an? hat?rlayam?yorum fakat bütün çekimler, çok e?lenceli geçerdi.

Marie Claire, sizin profesyonel hayat?n?za neler katt??
Çal??t???m ilk ana ak?m dergiydi. Profesyonel bir ekiple çal??mak, iyi bir prodüksiyon deste?i almak çok önemliydi. Dünyan?n farkl? yerlerinde çekimler yapabiliyor olmak ?imdi de oldu?u gibi çok büyük bir ayr?cal?kt?. Hayalini kurdu?umuz foto?raflar?n Marie Claire gibi büyük bir dergide yay?nlan?yor olmas?, yapt???m?z i?e daha büyük bir motivasyonla sar?lmam?z? sa?lad?.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…
Mutlu y?llar Marie Claire. ?yi ki vars?n!

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.